Utwardzacz Kiiltoflex B 600

Utwardzacz Kiiltoflex B 600 jest przeznaczony do użytku z dwuskładnikowymi klejami uszczelniającymi Kiiltoflex.

Zastosowanie

Do użytku z dwuskładnikowymi klejami uszczelniającymi. Nie zawiera izocyjanianów, PVC, katalizatora cynowego lub rozpuszczalników.

Wielkość opakowania
Product Code
Kiiltoflex B 600 hardener grey 25 kg/20 l T3849.020  
Wielkość opakowania Kiiltoflex B 600 hardener grey 25 kg/20 l
Product Code T3849.020
 
Kolory

szary

Gęstość / ciężar właściwy

1,45 kg/dm³

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 10–25°C przez 12 miesięcy

Lepkość

ok. 60 000 mPas (BrookField 20°C)

Proporcja mieszania

Patrz karta danych technicznych kleju.

Wielkości opakowania

Puszka 20 l

Typ kleju

wodny żel

Temperatura nakładania

1–40°C

Instrukcja obsługi

Utwardzacz należy wymieszać z dwuskładnikowym klejem uszczelniającym w podanych proporcjach przy użyciu odpowiedniego sprzętu.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia