Utwardzacz Kestopur 200/S

Kestopur 200/S jest bezrozpuszczalnikowym składnikiem utwardzającym izocyjanianowym do stosowania z dwuskładnikowymi klejami poliuretanowymi Kestopur.

Funkcje specjalne

  • Sprawdź właściwy utwardzacz w karcie danych technicznych kleju

Zastosowanie

Kestopur 200/S jest składnikiem utwardzającym do stosowania z dwuskładnikowymi klejami poliuretanowymi Kestopur. Sprawdź właściwy utwardzacz w karcie danych technicznych kleju.

Wielkość opakowania
Product Code
Kestopur 200/S kovete kontti T2134.992  
Kestopur 200/S kovete IBC cont T2134.994  
Kestopur 200/S kovete Schütz cont T2134.996  
Kestopur 200/S kovete muoviast 3 kg/ 3 l T2134.303  
Kestopur 200/S kovete 2,2 kg/ 3 l T2134.943  
Kestopur 200/S kovete 4,8 kg/5 l T2134.962  
Kestopur 200/S kovete 24kg/20 l T2134.020  
Kestopur 200/S kovete 250 kg/200 l T2134.200  
Kestopur 200/S kovete 700 g/750 ml T2134.935  
Wielkość opakowania Kestopur 200/S kovete kontti
Product Code T2134.992
 
Wielkość opakowania Kestopur 200/S kovete IBC cont
Product Code T2134.994
 
Wielkość opakowania Kestopur 200/S kovete Schütz cont
Product Code T2134.996
 
Wielkość opakowania Kestopur 200/S kovete muoviast 3 kg/ 3 l
Product Code T2134.303
 
Wielkość opakowania Kestopur 200/S kovete 2,2 kg/ 3 l
Product Code T2134.943
 
Wielkość opakowania Kestopur 200/S kovete 4,8 kg/5 l
Product Code T2134.962
 
Wielkość opakowania Kestopur 200/S kovete 24kg/20 l
Product Code T2134.020
 
Wielkość opakowania Kestopur 200/S kovete 250 kg/200 l
Product Code T2134.200
 
Wielkość opakowania Kestopur 200/S kovete 700 g/750 ml
Product Code T2134.935
 
Kolory

brązowy

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,20 kg/dm³

Przechowywanie

Oryginalnie, szczelnie zamknięte opakowanie w temperaturze +10-25°C przez 12 miesięcy

Lepkość

180-240 mPas (Brookfield RVT 2/20, 25°C)

Proporcja mieszania

Patrz karta danych technicznych kleju.

Instrukcja obsługi

Dodaj utwardzacz Kestopur 200/S do żywicy Kestopur i dobrze wymieszaj. Przestrzegaj dokładnych proporcji mieszania. Zbyt mała lub za duża ilość utwardzacza spowoduje niepełne utwardzanie, które w większości przypadków doprowadzi do utworzenia zbyt miękkiej spoiny. Unikać kontaktu z wilgocią. Może to być przyczyną powstawania gazu i wzrostu lepkości. Zapewnić właściwą wentylację i stosować odpowiednią odzież ochronną.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Karta charakterystyki substancji dostępna na zapytanie. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychZnak pochodzenia