UKI Lattialiima - Klej do wykładzin i płytek podłogowych

Uniwersalny wodny klej akrylowy. Odpowiedni do typowych rodzajów podłóg, takich jak jednorodne i niejednorodne dywany, płytki (nieceramiczne) oraz tkaniny.

Funkcje specjalne

  • dobra przylepność
  • może być używany zarówno na nieporowatych, jak i porowatych podłożach

Zastosowanie

Wodny dyspersyjny klej akrylowy do podłóg i płytek winylowych, a także pokryć tekstylnych, odpowiedni do podłoży porowatych i nieporowatych.

Pokrycie

4–6 m²/L

Wielkość opakowania
Kod EAN
*Uki Lattialiima / exp 3 l 6411511129038
*Uki Lattialiima / exp 15 l 6411511129151
Wielkość opakowania *Uki Lattialiima / exp 3 l
Kod EAN 6411511129038
 
Wielkość opakowania *Uki Lattialiima / exp 15 l
Kod EAN 6411511129151
 
Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,2 kg/L

Przechowywanie

Można przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku w chłodnym miejscu, w temperaturze powyżej 1°C. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Pokrycie

4–6 m²/L

Wielkości opakowania

3 L, 15 L

Typ kleju

Kopolimer akrylanu

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton: maks. 3,5% wag.w lub wilg. względna 85%

Temperatura nakładania

18–25°C

Instrukcja obsługi

Podłoże musi być suche, zwarte i gładkie, wolne od pyłu i tłuszczu. Szorstkie i nierówne powierzchnie najlepiej wyrównać przy użyciu odpowiedniej masy wyrównującej Kiilto. Zalecamy wygładzenie podłoża z betonu podkładem wyrównującym niskoalkalicznym, co zmniejszy ryzyko uszkodzeń okrycia podłogi lub kleju na skutek nadmiaru alkalicznej wilgoci. Wygładzić także łączenia desek podłogowych i wykonać wymagane czynności przygotowawcze w razie potrzeby.

W razie potrzeby wymieszać klej przed użyciem i nakładać równomierną warstwę na powierzchnię za pomocą kielni z bardzo drobnymi zębami. Zastosować metodę łączenia na mokro: po naniesieniu kleju docisnąć i rozetrzeć pokrycie bezpośrednio na powierzchni. Jeśli pokrycie jest sztywne lub musi być zagięte, aby dopasować je do konstrukcji, pozostawić klej na 10–20 minut przed dociśnięciem. W wilgotnych miejscach złączyć krawędzie podłóg. Resztki świeżego kleju usunąć przy użyciu wody. Resztki wyschniętego kleju można usunąć za pomocą silnie alkalicznego środka czyszczącego lub ksylenu. Postępować również zgodnie z instrukcjami montażu podłóg dostarczonymi przez producenta.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia