Sitol 4180

Sitol 4180 jest klejem dyspersyjnym na bazie polioctanu winylu (PVAC) dla przemysłu papierniczego i opakowań.

Funkcje specjalne

  • Odpowiedni do opakowań żywności
  • Nadaje się do takich zastosowań, jak sklejanie boków/uchwytów papierowych torebek

Zastosowanie

Sitol 4180 jest klejem dyspersją homopolimerową PVAC przeznaczony do sklejania boków/uchwytów toreb papierowych jak również formowania pudełek tekturowych. Sitol 4180 ma dobre właściwości do nanoszenia wałkami. Wszystkie komponenty kleju odpowiadają wymaganiom określonym w FDA 175.105 jak również (EU) 10/2011 regulacji dotyczącej Instrukcjom dot. materiałów z plastiku.

Wielkość opakowania
Product Code
Sitol 4180 IBC cont T1805.994  
Sitol 4180 15 kg T1805.015  
Sitol 4180 100 kg T1805.100  
Wielkość opakowania Sitol 4180 IBC cont
Product Code T1805.994
 
Wielkość opakowania Sitol 4180 15 kg
Product Code T1805.015
 
Wielkość opakowania Sitol 4180 100 kg
Product Code T1805.100
 
pH

5

Gęstość / ciężar właściwy

1,05 kg/dm³ (20°C)

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 20°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Lepkość

2 000 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)

Typ kleju

PVAC

Temperatura nakładania

+18…+25°C

Instrukcja obsługi

Urządzenia zmywać wodą, przed zaschnięciem kleju. Zaschniętą warstwę kleju można usunąć ksylenem.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Certyfikacja dla kontaktu produktu z żywnością Znak pochodzenia