Sitol 2085

Kestokol 2085 jest klejem na bazie dyspersji polioctanowinylowej (EVAC-based) dla przemysłu opakowań.

Funkcje specjalne

  • Nadaje się do opakowań spożywczych
  • Dobra przylepność do różnych folii plastikowych

Zastosowanie

Sitol 2085 jest szybkowiażącym klejem nadającym się do klejenia niektórych rodzajów tworzyw sztucznych na tekturze (np. modyfikowany koronowaniem PE). Nadaje się dla przemysłu opakowań, np. formowania i zamykania pudełek z tektury, pudełek z tektury falistej, pudełek kartonowych i boków toreb papierowych.
Wszystkie komponenty kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105. Spełnia wymagania dla materiałów będących w bezpośrednim lub pośrednim kontakcie z żywnością, zgodnie z uregulowaniami: Framework Regulation (EC) nr 1935/2004, GMP Regulation (EC) nr 2023/2006 o dobrych praktykach produkcji, Food Act L 23/2006 jak również (EU) 10/2011 o materiałach z plastiku.

Wielkość opakowania
Product Code
*Sitol 2085 IBC cont T1877.994  
*Sitol 2085 15 kg T1877.015  
Wielkość opakowania *Sitol 2085 IBC cont
Product Code T1877.994
 
Wielkość opakowania *Sitol 2085 15 kg
Product Code T1877.015
 
pH

5

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,05 kg/dm³

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 20°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Lepkość

950 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)

Typ kleju

EVAC

Temperatura nakładania

18–25°C

Instrukcja obsługi

Urządzenia zmywać wodą, przed zaschnięciem kleju. Zaschniętą warstwę kleju można usunąć ksylenem.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.