Silikon Kiilto Pro

Kiilto PRO SILICONE - Śnieżnobiały silikon na bazie kwasu octowego ze środkami grzybobójczymi do uszczelniania dylatacji płytek ceramicznych, fug pomiędzy ścianami i podłogami, fug pomiędzy różnymi materiałami oraz przepustów w wilgotnych miejscach. Także do zastosowań zewnętrznych. Nie nadaje się do akwariów.

Funkcje specjalne

  • odporność termiczna +120°C
  • zawiera środki grzybobójcze
  • nie nadaje się do malowania
  • do zastosowań wewnętrznych
  • nie stosować do akwariów i marmuru

Zastosowanie

Kiilto Pro Silicone jest 1-skł. silikonem sanitarnym. Jest zgodny z
wymaganiami normy EN 15651-3:2012. Nie stosować do akwariów
i kamienia naturalnego, np. marmuru. Do mocowania luster i sedesów
rekomendujemy produkt Kiilto Masa.

Pokrycie

Spoina 5 × 5 mm, około 12 m / wkład

Wielkość opakowania
Kod EAN
310 ml 6411513540312
Wielkość opakowania 310 ml
Kod EAN 6411513540312
 
Kolory

Czysta biel

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,2 kg/dm

Przechowywanie

Przechowywanie w suchym i chłodnym miejscu (poniżej +25°C) w szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku. Najlepiej zużyć do dnia: patrz na wkładzie.

Pokrycie

Spoina 5 × 5 mm, około 12 m / wkład

Twardość

Shore A w przybliżeniu 20

Czas powstawania błony

5–15 min (20°C, wilg. względna 50%)

Utwardzanie przez

ok. 2 mm w 24 h i około 10 mm w tydzień.

Typ kleju

Polimer silikonowy utwardzany wilgocią

Warunki robocze

Zalecenie: optymalna temperatura powietrza w pomieszczeniu, uszczelniacza i fugi wynosi +18–20°C, dozwolony jest jednak zakres +5–40°C.

Temperatura nakładania

-40–+120°C

Instrukcja obsługi

Spajana powierzchnia musi być sucha oraz wolna od pyłu i tłuszczu. Odkręć zakrętkę z końcówki do wytłaczania. Rozetnij stożek na przednim końcu wkładu. Wkręć końcówkę do wytłaczania na miejsce i przytnij ją na wymaganą wielkość. Wtłocz silikon w fugę i natychmiast go wygładź pacą lub czubkiem palca zwilżonym czystą wodą. Pozostaw końcówkę do wytłaczania na miejscu i po użyciu zamknij wkład, zakręcając starannie zakrętkę. Po obu stronach fugi warto przykleić np. taśmę maskującą, aby czyszczenie było łatwiejsze. Pamiętaj, aby zedrzeć taśmę od razu po aplikacji.

Podczas odnawiania fug silikonowych stary silikon musi zostać usunięty. Ewentualne plamy pleśni można usuwać np. preparatem Kiilto Kodin Klorite zgodnie z instrukcjami.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak CE