Klej do parkietu Kiilto MS Silex

Elastyczny, jednoskładnikowy klej na bazie SM-polimerów do mozaiki parkietowej, cienkiej klepki i klepki, jak również desek warstwowych, bruku drewnianego, litych desek i parkietu warstwowego na bazie sklejki. Znak B.

Funkcje specjalne

  • bezwodny, nie wypacza drewna
  • elastyczność kleju gwarantuje stabilność parkietu nawet w zmiennych warunkach
  • dobre trzymanie obrzeży, odpowiedni do korekcji nierówności podłoża
  • Znak B

Zastosowanie

MS Silex to jednoskładnikowy klej elastyczny do montażu parkietów. Nadaje się do podłóg z ogrzewaniem podłogowym. ISO 17178 — twardy, elastyczny. Spełnia wymagania normy emisji M1 dla produktów stosowanych w budownictwie.

Pokrycie

ok. 1,7 m²/l, około 1,0 kg/m2

Wielkość opakowania
Kod EAN
Kiilto MS Silex Parkettiliima 10 l 6411512166100
Wielkość opakowania Kiilto MS Silex Parkettiliima 10 l
Kod EAN 6411512166100
 
Gęstość / ciężar właściwy

Ok. 1,7 kg/l

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 9 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać. Należy zużyć w ciągu 2–3 dni od otwarcia opakowania.

Pokrycie

ok. 1,7 m²/l, około 1,0 kg/m2

Czas schnięcia otwartego

ok. 30 min (+20 °C, wilg. względna 50%)

Konsystencja

Pasta tiksotropowa

Wielkości opakowania

10 l / 17 kg

Mrozoodporność

zamarza

Typ kleju

Polimer modyfikowany silanami (SMP)

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton: maks. 3,0% wag. lub wilg. względna 80%
Drewno: 8–12%

Warunki robocze

Należy zapoznać się z instrukcjami producenta parkietu, jak również z krajowymi zaleceniami dotyczącymi warunków podczas montażu i użytkowania.

Temperatura nakładania

od +18 do 25 °C

Certyfikaty i atesty

ZNAK B

Instrukcja obsługi

Odpowiednie podłoża to m.in. wyrównany stalową pacą beton, płyta i podłoga drewniana. Podłoże musi być suche, zwarte, gładkie i oczyszczone z pyłów i innych materiałów, które mogą osłabić przyczepność. Należy sprawdzić, czy podłoże nadaje się do montażu danego parkietu. Przed klejeniem usunąć skórkę cementową np. poprzez wyszlifowanie i odkurzenie powierzchni. W razie potrzeby powierzchnię betonu można wygładzić odpowiednią masą wyrównującą Kiilto. Wytrzymałość na odrywanie betonu od masy wyrównującej musi wynosić co najmniej 1,5 N/mm². W przypadku klejenia na płycie zaleca się stosowanie sklejki o grubości co najmniej 9 mm lub podobnego materiału. Należy zawsze stosować się do instrukcji producenta parkietu, jak również wszelkich krajowych regulacji lub norm, które mają zastosowanie (w Finlandii SisäRYL 2013). Elastyczny klej minimalizuje nacisk, jaki jest wywierany na podłoże z powodu ruchów drewna spowodowanych gromadzeniem bądź oddawaniem wilgoci, jednakże umożliwia przemieszczanie się i deformację drewna.

Pracę wykonywać w wilgotności i temperaturze, jakie zwykle panują w danym pomieszczeniu. Przed montażem pozostawić klej i elementy parkietu w pomieszczeniu do czasu, aż osiągną temperaturę i wilgotność panujące w pomieszczeniu. Nanieść równomiernie warstwę kleju za pomocą zębatej pacy tylko na podłoże, na które parkiet zostanie nałożony w ciągu 30 minut. Mocno docisnąć parkiet do podłoża. Upewnić się, że klej jest właściwie rozprowadzony na spodzie parkietu. Nie kleić płyt łączonych na wpust i pióro. Pozostawić szczelinę dylatacyjną 10–15 mm przed twardymi konstrukcjami, np. pomiędzy parkietem a ścianą. W zależności od panujących warunków nie zaleca się cyklinowania i lakierowania parkietu przed upływem 24–48 h od montażu. Resztki świeżego kleju można usunąć za pomocą benzyny lakierniczej. Po skrzepnięciu klej może zostać usunięty tylko mechanicznie.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychLEEDZnak pochodzenia