Kiiltomelt P 745/5

Kiiltomelt K 745/5 jest etylenooctanowinylowym (EVAc) klejem termotopliwym dla przemysłu opakowaniowego.

Funkcje specjalne

  • Dobra przyczepność do aluminium
  • Niska lepkość
  • Dobra odporność na mróz

Zastosowanie

Kiiltomelt P 745/5 jest klejem opakowaniowym o niskiej lepkości, który nadaje się do klejenia różnych rodzajów materiałów, jak włóknina, powierzchnie PE, folia aluminiowa i różne papiery oraz kartony lakierowane i powlekane. Może także służyć do klejenia opakowań na mrożonki. Wszystkie komponenty kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105.

Wielkość opakowania
Product Code
Kiiltomelt P 745/5 10 kg T7217.010  
Wielkość opakowania Kiiltomelt P 745/5 10 kg
Product Code T7217.010
 
Kolory

żółtawy

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. 40°C, przez 36 miesięcy

Czas schnięcia otwartego

średnio długi

Lepkość

500 mPas, 160°C, 100 s -1

Green content, zawartość materiałów z recyklingu i odnawialnych

40%

Wielkości opakowania

10 kg

Temperatura nakładania

150–180°C

Instrukcja obsługi

Odpowiednie metody nakładania z użyciem dyszy, krążka i ramienia transferowego.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychCertyfikacja dla kontaktu produktu z żywnością Znak pochodzenia