*Kiiltomelt 1590

Wielkość opakowania
Product Code
*Kiiltomelt 1590 10 kg T7233.010  
Wielkość opakowania *Kiiltomelt 1590 10 kg
Product Code T7233.010
 
M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychZnak pochodzenia