Kiiltomelt 1540

Kiiltomelt 1540 to klej topliwy EVAC dla przemysłu papierniczego i opakowaniowego.

Funkcje specjalne

  • Uniwersalny
  • Odpowiedni do opakowań żywności    
  • Dostępny także w kolorze niebieskim

Zastosowanie

Kiiltomelt 1540 to szybkowiążący klej topliwy przeznaczony do przemysłu opakowań. Nadaje się do sklejania papieru, kartonu i tektury falistej. Wszystkie składniki kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105.

Wielkość opakowania
Product Code
Kiiltomelt 1540 10 kg T7213.010  
Wielkość opakowania Kiiltomelt 1540 10 kg
Product Code T7213.010
 
Kolory

żółtawy

Gęstość / ciężar właściwy

0,99 kg/dm³

Przechowywanie

W szczelnych, nieotwieranych pojemnikach, w temperaturze maks. 40°C, przez 36 miesięcy

Czas schnięcia otwartego

Krótki

Lepkość

1200 mPas, 160°C, 100 s¯¹

Green content, zawartość materiałów z recyklingu i odnawialnych

30%

Wielkości opakowania

10 kg

Temperatura mięknienia

105°C DIN (52011)

Temperatura nakładania

Od 150 do 180°C

Instrukcja obsługi

Nadaje się do nakładania za pomocą dyszy.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychThe Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym ŁabędziemZnak pochodzenia