Kiiltoflex HS

Kiiltoflex HS jest jednoskładnikową, elastyczną masą uszczelniająco-klejącą na bazie MS polimerów (silyl modified) stosowaną do metali, włókna szklanego i różnego rodzaju tworzyw sztucznych w przemyśle stoczniowym, budowy łodzi i transportu.

Funkcje specjalne

  • Bardzo szybkowiążący
  • Nie zawiera izocyjanianów lub rozpuszczalników
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność na warunki atmosferyczne oraz promienie UV
  • Można malować

Zastosowanie

Jednoskładnikowa masa Kiiltoflex HS uszczelniająco-klejąca oparta na nowej technologii polimerów jest szybkowiążąca i elastyczna. Nadaje się do klejenia i uszczelniania różnych materiałów w wymagających połączeniach strukturalnych, które wymagają szybkiego utwardzania. Produkt ma doskonałą przyczepność do powierzchni mineralnych, betonu, większości metali, drewna, szkła oraz powierzchni glazurowanych, epoksydowych i poliestrowych. Zawsze, gdy stosowane są tworzywa sztuczne oraz guma należy przeprowadzić testy próbne. Doskonała przyczepność do większości materiałów, w większości nie wymagają przygotowania powierzchni. Elastyczny, ale zarazem tworzy mocne wiązanie. Nie zawiera izocyjanianów, PVC lub rozpuszczalników. Prawie bezzapachowy. Dobra odporność chemiczna (roztwory rozcieńczone). Doskonała odporność na warunki atmosferyczne oraz promienie UV. Prawie niekurczliwy. Dobrze pokrywa się większością farb (zawsze należy przeprowadzić testy próbne).

Wielkość opakowania
Kolor
Product Code
600 ml biały T2332.933  
600 ml czarny T3375.933  
Wielkość opakowania 600 ml
Kolor biały
Product Code T2332.933
 
Wielkość opakowania 600 ml
Kolor czarny
Product Code T3375.933
 
Kolory

Biały, czarny

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,55 kg/dm³

Przechowywanie

Szczelnie zamknięte opakowanie w temperaturze +10-25°C przez 18 miesięcy

Twardość

Shore A 60

Czas powstawania błony

5 min (23°C/wilg. względna 50%)

Lepkość

3 mln mPas (BrookField H-Path T-F/2.5 +20°C)

Utwardzanie przez

3 mm/d, ok. 10 mm/7 d (23°C/wilg. względna 50%)

Wydłużenie przy zerwaniu

160% (DIN 53504)

Temperatura nakładania

+1-40°C

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

-40-+90°C

Wytrzymałość na ścinanie

- SS/SS 3,5 N/mm²

Wytrzymałość na rozciąganie

2,3 N/mm² (DIN 53504)

Instrukcja obsługi

Przed nałożeniem masy upewnić się, że powierzchnie uszczelniane/klejone są czyste. Odetnij końcówkę kartusza i przymocuj dyszę. Odetnij i ukształtuj końcówkę dyszy, aby zapewnić odpowiednią szerokość i kształt spoiny. Nałożyć masę za pomocą pistoletu ręcznego lub pneumatycznego i rozprowadzić szpachlą, jeśli to konieczne. Gdy klejone są większe powierzchnie lub występują suche warunki, sugerujemy zwilżenie rozpyloną wodą (ok. 5-10 g/m2). Zamknąć szczelnie opakowanie po użyciu. Świeży klej może być usunięty za pomocą ksylenu lub acetonu. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Karta charakterystyki substancji dostępna na zapytanie. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychIMOZnak pochodzenia