Kiilto X100

Masa klejąco-uszczelniająca (SMP) do uszczelnień wokół konstrukcji kanałów wentylacyjnych.

Funkcje specjalne

  • wykazuje pamięć kształtu
  • dobrze dopasowuje się do powierzchni
  • efektywnie uszczelnia miejsca połączeń 
  • nie zawiera PCV ani rozpuszczalników

Zastosowanie

Kiilto X100 jest szybkowiążącą, elastyczną masą uszczelniającą na bazie polimeru modyfikowanego silanami. Typowe zastosowania obejmują uszczelnianie kanałów wentylacyjnych. Jednoskładnikowy. Odzyskiwanie wysokiej elastyczności. Dobre zachowanie kształtu. Wysoka wydajność uszczelniania. Szybkowiążący. Nie zawiera PVC i rozpuszczalników. Prawie bezzapachowy. Dobra odporność na działanie środków chemicznych (słabe roztwory). Prawie niekurczliwy. Dobrze pokrywa się większością farb (zawsze należy przeprowadzić testy próbne). Doskonała przyczepność do różnych materiałów (sprawdzić przed użyciem).

Wielkość opakowania
Product Code
Kiilto X100 musta 250 kg/200 l T2455.200  
Wielkość opakowania Kiilto X100 musta 250 kg/200 l
Product Code T2455.200
 
Kolory

czarny

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,4 kg/dm³

Przechowywanie

Szczelnie zamknięte, nieotwierane opakowanie w temperaturze od 10 do 25°C przez 12 miesięcy.

Twardość

Shore A 40

Czas powstawania błony

20 min (23°C/wilg. względna 50%)

Lepkość

ok. 3,0 mln mPas

Utwardzanie przez

3 mm/d, około 10 mm/7 d (23°C/wilg. względna 50%)

Wielkości opakowania

Beczka 200 l

Typ kleju

Specjalny polimer

Wydłużenie przy zerwaniu

300% (DIN 53504)

Temperatura nakładania

od 1 do 40°C

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

od -40 do +90°C

Wytrzymałość na rozciąganie

2,5 N/mm² (DIN 53504)

Instrukcja obsługi

Używany w temperaturach +1 do 40°C. Czas schnięcia powierzchniowego i schnięcia silnie zależy od warunków stosowania, takich jak: temperatura otoczenia, temperatura podłoża, jakość i wilgotność oraz ilość naniesionego kleju. Dlatego też nasze zalecenia mogą być traktowane tylko jako wskazówki. Materiały klejone muszą być odkurzone, suche, odtłuszczone i bez oleju. Aby uzyskać jak najlepszy efekt przyczepności, metalowe powierzchnie należy oczyścić za pomocą środka Kiilto Cleaner 303, a następnie zagruntować za pomocą środka Kiiltoflex Metalliprimer. W przypadku klejenia większych lub bardzo suchych powierzchni sugerujemy zwilżenie rozpyloną wodą (ok. 5–10 g/m2). Zamykaj dokładnie opakowanie po każdym użyciu. Świeży produkt może być usunięty za pomocą środka Kiilto Cleaner 303 lub acetonu. Po utwardzeniu produkt można usunąć tylko mechanicznie.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychZnak pochodzenia