Kiilto WSH Pintatasoite 1–2 mm

Biała drobnoziarnista gładź pod malowanie do ścian i sufitów w pomieszczeniach suchych i mokrych. Powierzchnia może być malowana. Nie nadaje się pod płytki lub membranę wodoszczelną. Grubość 1-2 mm. Spoiwo cementowe.

Funkcje specjalne

  • Biała drobnoziarnista gładź ścienna pod malowanie z cementowym środkiem wiążącym
  • Pomieszczenia suche i mokre
  • Czas schnięcia 1 d
  • Grubość 1–2 mm
  • Pokrycie 1,3 kg/m²/mm

Zastosowanie

Kiilto WSH to drobnoziarnista gładź do ścian i sufitów we wnętrzach. Nadaje się do wygładzania różnych powierzchni z materiałów mineralnych oraz płyt gipsowo-kartonowych w miejscach wymagających odporności na ścieranie. Powierzchnia może być malowana. Pod płytki i membranę wodoszczelną zalecamy, np. Kiilto SK Märkätilatasoite, gładź ścienną do pomieszczeń mokrych.

Pokrycie

Masa materii stałej warstwy 1 mm/m² około 1,3 kg

Wielkość opakowania
Kod EAN
20 kg 6411512404202
Wielkość opakowania 20 kg
Kod EAN 6411512404202
 
Kolory

Biały

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu maks. 1 rok w suchym miejscu.

Pokrycie

Masa materii stałej warstwy 1 mm/m² około 1,3 kg

Grubość warstwy

Grubość 1–2 mm

Szybkość utwardzania

Ok. 1 d (+18°C) (zależnie od panujących warunków)

Proporcja mieszania

6,5–7,0 l wody / 20 kg gładzi

Czas zachowania właściwości roboczych

3–4 h (+18°C)

Siła wiązania

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Maks. wielkość cząsteczki

0,25 mm

Typ kleju

Proszek polimerowo cementowy na bazie wapnia

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90% wilg. względnej

Warunki robocze

Zalecenie: +18–20°C, najniższa temperatura robocza +5°C

Certyfikaty i atesty

Klasa wytrzymałości RL01...RL05 powierzchni zdatnych do malowania (fiński kodeks dobrych praktyk budowlanych RYL 2012)

Instrukcja obsługi

Tynkowana powierzchnia musi być lita, czysta i wolna od pyłu. Suche powierzchnie są zwilżane przed tynkowaniem (nie dotyczy płyt). Nie nakładać nowej warstwy, dopóki poprzednia nie wyschnie. W razie potrzeby powierzchnię można ostrożnie przeszlifować i oczyścić przed nałożeniem nowej warstwy gładzi.

Wsypuj proszek Kiilto WSH do chłodnej (+18–20°C), czystej wody, stale mieszając, aż powstanie gładka, równa masa. Pozostaw mieszaninę na około 15 min, a następnie wymieszaj ponownie. Nałóż gładź ręcznie stalową pacą lub użyj specjalnego pistoletu natryskowego do gładzi. Warstwę nakładaną natryskowo należy wyrównać ręcznie stalową pacą.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Karta charakterystyki substancji dostępna na zapytanie. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychZnak CE LEEDZnak pochodzenia