Kiilto Vahvikekangas

Formatka wzmacniająca do stosowania z jednoskładnikowymi membranami wodoszczelnymi Kiilto.

Zastosowanie

Formatkę wzmacniającą Kiilto Vahvikekangas można stosować na całej powierzchni uszczelnianej pomiędzy warstwami jednoskładnikowych membran hydroizolacyjnych Kiilto. Jest ona odpowiednia również do uszczelniania naroży, spoin, kątów wewnętrznych i innych łączeń materiałów. Stosowana jest wraz z jednoskładnikowymi membranami hydroizolacyjnymi Kiilto z systemów hydroizolacyjnych Kiilto.

Wielkość opakowania
Kod EAN
10 m x 1 m 6411513592106
Wielkość opakowania 10 m x 1 m
Kod EAN 6411513592106
 
Przechowywanie

W miejscu chłodnym i ciemnym, w temperaturze przekraczającej 1°C.

Grubość warstwy

Ok. 0,3 mm

Typ kleju

Polipropylen

Wilgotność podkładu podłogowego

< 90% wilg. względnej

Temperatura nakładania

15–25°C

Instrukcja obsługi

Ściany:
W razie potrzeby zeszlifować i/lub wygładzić nierówne podłoża gładzią Kiilto. Powierzchnię z płyt gipsowo-kartonowych należy przed uszczelnieniem zagruntować odpowiednim podkładem, zgodnie z instrukcjami. Nanieść jednoskładnikową membranę hydroizolacyjną Kiilto na powierzchnię ściany, na której umieszczona zostanie formatka wzmacniająca. Docisnąć formatkę wzmacniającą do świeżej membrany hydroizolacyjnej. Nanieść kolejną powłokę membrany hydroizolacyjnej tak, aby formatka została zwilżona na wskroś i dokładnie nią pokryta. Pozostawić membranę hydroizolacyjną do wyschnięcia na co najmniej 6 godzin.

Podłogi:
W razie potrzeby zeszlifować i/lub wygładzić nierówne podłoża masą wyrównującą Kiilto. Podłogę z płyt gipsowo-kartonowych należy przed uszczelnieniem zagruntować właściwym podkładem zgodnie z instrukcjami. Nanieść jednoskładnikową membranę hydroizolacyjną Kiilto na powierzchnię ściany, na której umieszczona zostanie formatka wzmacniająca. Docisnąć formatkę wzmacniającą do świeżej membrany hydroizolacyjnej. Nanieść kolejną powłokę membrany hydroizolacyjnej tak, aby formatka została zwilżona na wskroś i dokładnie nią pokryta. Pozostawić membranę hydroizolacyjną do wyschnięcia na co najmniej 6 godzin.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychLEED