Kiilto TopPlan Pintatasoite 1–10 mm

Gładź podłogowa o znakomitych właściwościach samopoziomujących. Idealna do wygładzania podłóg, które mają zostać przykryte okładziną podłogową. Daje twardą i gładką powierzchnię. Nadaje się także do wygładzania podłóg, które mają być malowane. Do pompowania. Niskoalkaliczna. Spoiwo cementowe.

Funkcje specjalne

  •  dobre wygładzanie powierzchni podłóg
  •  dobre właściwości samopoziomujące
  •  zdatność do pompowania i malowania
  •  możliwość chodzenia po ok. 3 godz.
  •  możliwość nakładania kolejnej warstwy po 16 dniach w przypadku 2–3 mm, po 1 dniu w przypadku 10 mm
  •  wydajność 1,6 kg/m²/mm
   

Zastosowanie

Nadaje się do wyrównywania powierzchni podłogi o grubościach od 1-10 mm przed położeniem wykładziny podłogowej. Na małych obszarach (około 2 m²) przy grubości do 20 mm.
Warstwa niskoalkalicznego podkładu chroni spoinę klejową i okładzinę winylową przed wilgocią alkaliczną pochodzącą z betonowego podłoża. Jak wykazały badania efekt ochronny zapewnia 5 mm warstwa podkładu Kiilto TopPlan.
Podłoże musi być czyste, zwarte i stabilne. Należy usunąć mleczko cementowe, resztki farby, pozostałości kleju i inne zanieczyszczenia oraz dokładnie odkurzyć podłogę. Podłoża betonowe należy wstępnie zagruntować za pomocą rozcieńczonego 1:4 gruntu Kiilto Start Primer (lub 20% gruntu/80% wody Gruntu PrimerONE) przed naniesieniem masy poziomującej. Niechłonne podłoża, takie jak płytki ceramiczne lub pomalowane podłoża można zagruntować Kiilto FIX Primer. Podłoze betonowe musi odpowiadać standardom Krajowym.

Pokrycie

Masa materii stałej w warstwie 1 mm/m² — około 1,6 kg (ok. 12 l wylewki/worek).

Wielkość opakowania
Kod EAN
20 kg 6411512261201
Wielkość opakowania 20 kg
Kod EAN 6411512261201
 
pH

< 11 (niskoalkaliczna)

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu przez 1 rok.

Zdatność do powlekania

16 godz. / 2–3 mm; 24 godz. / 10 mm
(23°C, wilg. względna 50%)

Pokrycie

Masa materii stałej w warstwie 1 mm/m² — około 1,6 kg (ok. 12 l wylewki/worek).

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

ok. 3 h (23°C, wilg. względna 50%)

Kurczenie

< 0,6‰ (23°C, wilg. względna 50%)

Grubość warstwy

1–10 mm (na małym obszarze 20 mm)

Lepkość

Przepływ 150-160 mm, EN 12706

Klasa ogniowa

A2fl-s1

Proporcja mieszania

4,5-5 l wody / worek 20 kg

Czas zachowania właściwości roboczych

Ok. 20 min. (23°C, wilg. względna 50%)

Siła wiązania

(> 1,5 MPa), EN 13813

Wielkości opakowania

20 kg bag

Wytrzymalość na zginanie

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Maks. wielkość cząsteczki

0,3 mm

Typ kleju

Proszek zawierający żywicę, specjalny cement i proszek kwarcowy

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90% wilg. względnej

Wytrzymałość na ściskanie

C35 (> 35 MPa), EN 13813

Temperatura nakładania

Temperatura optymalna 18–23 °C, minimalna +10°C

Certyfikaty i atesty

CT-C35-F7 (EN13813), M1

Instrukcja obsługi

Napełnić naczynie do mieszania wymaganą ilością czystej wody. Wsypywać proszek TopPlan do chłodnej (10–25°C), czystej wody, stale mieszając, aż powstanie jednorodna, elastyczna masa. Pozostawić mieszaninę na około 2 min. Następnie wymieszać jeszcze raz przed użyciem.

Nanieść wylewkę równomiernie za pomocą stalowej lub zębatej pacy. Wylewkę można też nakładać za pomocą odpowiedniej pompy do wylewek. Warstwa musi wyschnąć, aby można było na nią nałożyć następną. Nie należy przyspieszać schnięcia wylewki, stosując ogrzewanie lub wentylację. Zbyt szybkie schnięcie może powodować powstawanie pęknięć włoskowatych. Jeśli temperatura w poziomowanym pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle, względna wilgotność jest bardzo niska, lub jeśli podłoga jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zaleca się przykrycie podłogi plandeką, gdy tylko będzie możliwe chodzenie po niej.

Podłogę należy stosunkowo szybko pokryć parkietem lub innymi materiałami po utwardzeniu i wyschnięciu. Zapobiegnie to nadmiernemu wysuszeniu powierzchni, pęknięciom i odrywaniu się kawałków.

Odpowiednia również do podłóg, które mają być malowane, w mniej używanych pomieszczeniach, ale nie do podłóg np. w garażach lub łazienkach.

W miejscach, w których stosuje się hydroizolację, na przykład w podłogach łazienkowych, masa poziomująca powinna znajdować się pod membraną.

Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów).

Uwaga! Nie używać nadmiernej ilości wody, gdyż może to osłabić wytrzymałość i może powodować rozwarstwienie lub pękanie.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychZnak CE LEEDZnak pochodzenia