Kiilto TopPlan DF Pintatasoite 1–10 mm

Niepyląca gładź podłogowa o znakomitych właściwościach samopoziomujących. Idealna do wygładzania podłóg, które mają zostać przykryte okładziną podłogową. Daje twardą i gładką powierzchnię. Nadaje się także do wygładzania podłóg, które mają być malowane. Do pompowania. Niskoalkaliczna. Spoiwo cementowe.

Funkcje specjalne

  • O ograniczonym pyleniu
  • Precyzyjne wygładzanie podłóg
  • Dobre właściwości samopoziomujące
  • Zdatność do pompowania i malowania
  • Możliwość chodzenia po około 5 h
  • Możliwość nakładania kolejnej warstwy po 1–2 d/10 mm, 3 d/20mm
  • Wydajność 1,6 kg/m²/mm

Zastosowanie

Nadaje się do wyrównywania powierzchni podłogowych przy grubości 1–10 mm przed układaniem wykładziny podłogowej. Na małych obszarach (około 2 m²) przy grubości do 20 mm. Fine Kiilto TopPlan DF nadaje się także do wygładzania mocnych podłóg betonowych przed położeniem parkietu mozaikowego (minimalna grubość warstwy 2 mm). Produkt prawie nie pyli podczas mieszania.
Podłoże musi być czyste, zwarte i stabilne. Usunąć mleczko cementowe, resztki farby, pozostałości kleju i inne zanieczyszczenia oraz wyszorować lub dokładnie odkurzyć podłogę. Przed wyrównywaniem należy zeszlifować nierówne powierzchnie i wysokie grzbiety. Przed położeniem wylewki podłoża betonowe są gruntowane rozcieńczonym Kiilto Start Primer (10–20% Kiilto Start Primer/80–90% wody). Powierzchnie w trakcie renowacji oraz podłoża z płyt należy wstępnie zagruntować za pomocą nierozcieńczonego gruntu Kiilto Start Primer przed ich wyrównywaniem.

Pokrycie

Masa części stałych w warstwie 1 mm/m² około 1,6 kg (ok. 12 litrów wylewki/worek).

Wielkość opakowania
Kod EAN
20 kg 6411512292205
Wielkość opakowania 20 kg
Kod EAN 6411512292205
 
pH

< 11 (nisko alkaliczne)

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w suchym rok w suchym miejscu

Zdatność do powlekania

1–2 d / 10 mm, 3 d / 20 mm

Pokrycie

Masa części stałych w warstwie 1 mm/m² około 1,6 kg (ok. 12 litrów wylewki/worek).

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

ok. 5 godzin

Kurczenie

< 0,9‰ ( 23°C, wilg. względna 50%)

Grubość warstwy

1–10 mm (na małym obszarze 20 mm)

Lepkość

Przepływ 150–160 mm, EN 12706

Proporcja mieszania

5,0–5,2 l wody / worek 20 kg

Czas zachowania właściwości roboczych

30–45 min

Siła wiązania

> 1,5 MPa, EN 13813

Wielkości opakowania

worek 20 kg

Wytrzymalość na zginanie

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Maks. wielkość cząsteczki

0,3 mm

Typ kleju

Proszek zawierający żywicę, specjalny cement i proszek kwarcowy

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90% wilg. względnej

Wytrzymałość na ściskanie

C20 (> 20 MPa), EN 13813

Temperatura nakładania

Temperatura optymalna 18–20°C, minimalna 10°C

Certyfikaty i atesty

CT-C20-F7 (EN13813), M1

Instrukcja obsługi

Wypełnić naczynie do mieszania wymaganą ilością wody. Wsypywać proszek TopPlan DF do chłodnej (10–20°C), czystej wody, stale mieszając, aż powstanie jednorodna, elastyczna masa. Pozostawić mieszaninę na około 2 min. Następnie wymieszać jeszcze raz przed użyciem. Nanieść wylewkę równomiernie za pomocą szerokiej stalowej pacy. Wylewkę można też nakładać za pomocą odpowiedniej pompy do wylewek. Warstwa musi wyschnąć, aby można było na nią nałożyć następną. Nie należy przyspieszać schnięcia wylewki, stosując ogrzewanie lub wentylację. Zbyt szybkie schnięcie może powodować powstawanie pęknięć włoskowatych. Jeśli temperatura w poziomowanym pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle, względna wilgotność jest bardzo niska, lub jeśli podłoga jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zaleca się przykrycie podłogi plandeką, gdy tylko będzie możliwe chodzenie po niej. Po stwardnieniu podłogę należy przykryć parkietem lub innymi materiałami na podłogi po wyschnięciu. Zapobiegnie to nadmiernemu wysuszeniu się powierzchni, pęknięciom i odrywaniu się kawałków.
Odpowiednia również do podłóg, które mają być malowane, w mniej używanych pomieszczeniach, ale nie do podłóg np. w garażach lub łazienkach.
W miejscach, w których stosuje się hydroizolację, na przykład w podłogach łazienkowych, masa poziomująca powinna znajdować się pod membraną.
Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów).
Uwaga! Nie używać nadmiernej ilości wody!

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychZnak CE LEEDThe Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym ŁabędziemZnak pochodzenia