Kiilto Tinneri

Rozcieńczalnik służy do rozcieńczania farb i lakierów na bazie nitrocelulozy oraz czyszczenia narzędzi (patrz instrukcje do farby lub lakieru).

Zastosowanie

Rozpuszczalnik działający bardzo skutecznie na smar i inne zabrudzenia. Może także służyć do rozcieńczania farb i lakierów na bazie nitrocelulozy nakładanych pędzlem lub metodą natryskową.

Wielkość opakowania
Kod EAN
5 l 6411512509051
200 l 6411512509006
750 ml 6411512509754
Wielkość opakowania 5 l
Kod EAN 6411512509051
 
Wielkość opakowania 200 l
Kod EAN 6411512509006
 
Wielkość opakowania 750 ml
Kod EAN 6411512509754
 
Gęstość / ciężar właściwy

0,8 kg/l

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 20°C przez 36 miesięcy.

Temperatura nakładania

Najniższa 15°C

Instrukcja obsługi

Przestrzegać instrukcji producenta farby/lakieru i sprawdzić, czy są kompatybilne z rozcieńczalnikiem beztoluenowym. Może spowodować uszkodzenie pewnych malowanych powierzchni lub tworzyw sztucznych. Ze względu na szybkie parowanie w niekorzystnych warunkach (ciepłe i wilgotne powietrze) Kiilto Tinneri może spowodować pewne zbielenie pomalowanych lub polakierowanych powierzchni: w miarę, jak rozcieńczalnik paruje, temperatura powierzchni spada poniżej punktu rosy i następuje kondensacja wody. Zbielenie można usunąć, wcierając Kiilto Tinneri w powierzchnię. Powierzchnię można ponownie polakierować lub pomalować, gdy tylko panujące warunki ulegną poprawie.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.