Kiilto Tasoflex Yleistasoite 3–20 mm

Uniwersalna, samopoziomująca masa wyrównująca do podłóg. Nadaje się także do wygładzania podłóg, które mają być malowane. Do pompowania. Niskoalkaliczna. Spoiwo cementowe.

Funkcje specjalne

  • samopoziomująca
  • do ogólnego poziomowania 
  •  1.6 kg/m²/mm
  • obciążenie chodem po: 5 h
  •  pokrywanie: 10 mm/1 d, 20 mm/3 d
  •  zastosowanie wewnątrz pomieszczeń
   

Zastosowanie

Nadaje się do wyrównywania powierzchni podłóg o grubościach 3–20 mm przed położeniem okładziny podłogowej. Przed położeniem wylewki podłoża betonowe zagruntować rozcieńczonym Kiilto Start Primer (1:4 Kiilto Start Primer) lub PrimerONE 20% grunt/80% woda). Powierzchnie w trakcie renowacji oraz podłoża z płyt należy wstępnie zagruntować za pomocą nierozcieńczonego gruntu Kiilto Start Primer lub PrimerOne przed ich poziomowaniem. Niechłonne podłoża, takie jak płytki ceramiczne lub pomalowane podłoza można zagruntować Kiilto FIX Primer.
Podłoże musi spełniać normy krajowe.
Warstwa niskoalkalicznego podkładu chroni spoinę klejową i okładzinę winylową przed wilgocią alkaliczną pochodzącą z betonowego podłoża. Jak wykazały badania efekt ochronny zapewnia 5 mm warstwa podkładu Kiilto Tasoflex.

Pokrycie

Masa materii stałej w warstwie 1 mm/m² — około 1,6 kg (ok. 12 l wylewki/worek).

Wielkość opakowania
Kod EAN
20 kg 6411512017204
Wielkość opakowania 20 kg
Kod EAN 6411512017204
 
pH

< 11 (niskoalkaliczna)

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu przez rok.

Zdatność do powlekania

1 dzień / 10 mm;
3 dni / 20 mm
(23°C, wilg. względna 50%)

Pokrycie

Masa materii stałej w warstwie 1 mm/m² — około 1,6 kg (ok. 12 l wylewki/worek).

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

ok. 5 h (23°C, wilg. względna 50%)

Kurczenie

< 0,4 ‰ (23 ºC, 50 % RH )

Grubość warstwy

3-20 mm

Lepkość

Przepływ 145-155 mm, EN 12706

Klasa ogniowa

A2fl-s1

Proporcja mieszania

Ok. 4,5 l wody / worek 20 kg

Czas zachowania właściwości roboczych

Ok. 30 min.(23°C, wilg. względna 50%)

Siła wiązania

(> 1 MPa), EN 13813

Wielkości opakowania

20 kg bag

Wytrzymalość na zginanie

F6 (> 6 MPa), EN 13813

Maks. wielkość cząsteczki

Ok. 0,5 mm

Typ kleju

Syntetyczny proszek zawierający żywicę, specjalny cement i proszek kwarcowy

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90% wilg. względnej

Wytrzymałość na ściskanie

C20 (> 20 MPa), EN 13813

Temperatura nakładania

Temperatura optymalna 18–20°C, minimalna +10°C

Certyfikaty i atesty

CT-C20-F6 (EN13813), M1

Instrukcja obsługi

Napełnić naczynie do mieszania wymaganą ilością czystej i chłodnej (+10-25st.C) wody. Wsypywać proszek powoli, cały czas mieszając, aż do uzyskania gładkiej, elastycznej masy. Pozostawić mieszaninę na około 2 min. Następnie wymieszać jeszcze raz mocno przed użyciem. Nałożyć płynną wylewkę poprzez wylewanie szerokich pasów na podłogę. Rozprowadzić za pomocą stalowej lub zębatej pacy. Wylewkę można też nakładać za pomocą odpowiedniej pompy do wylewek. Nie należy przyspieszać schnięcia wylewki, stosując ogrzewanie lub wentylację. Zbyt szybkie schnięcie może powodować powstawanie pęknięć włoskowatych. Jeśli temperatura w poziomowanym pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle, względna wilgotność jest bardzo niska, lub jeśli podłoga jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zaleca się przykrycie podłogi plandeką, gdy tylko będzie możliwe chodzenie po niej. Podłogę należy stosunkowo szybko pokryć parkietem lub innymi materiałami po utwardzeniu i wyschnięciu. Zapobiegnie to nadmiernemu wysuszeniu powierzchni, pęknięciom i odrywaniu się kawałków. Produkt odpowiedni także do podłóg, które mają być malowane, znajdujących się w mniej używanych pomieszczeniach, ale nie do podłóg w garażach, łazienkach itd. W miejscach, w których stosuje się hydroizolację, na przykład w podłogach łazienkowych, warstwa wyrównująca powinna się znajdować pod membraną hydroizolacyjną. Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów). Uwaga! Nie używać nadmiernej ilości wody, gdyż osłabi to wytrzymałość i może prowadzić do rozwarstwienia i pekania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychZnak CE LEEDZnak pochodzenia