Kiilto Slim Parkettiliima / klej + utwardzacz

Dwuskładnikowy, bezwodny, szybkoutwardzalny klej poliuretanowy do klejenia wszystkich rodzajów podłóg drewnianych. Nadaje się do klejenia wykładzin gumowych.

Funkcje specjalne

  • do klejenia wszystkich rodzajów podłóg drewnianych 
  • szybkoutwardzalny
  • bezwodny
  • ZNAK B

Zastosowanie

Bezrozpuszczalnikowy, dwuskładnikowy, szybkoutwardzalny klej poliuretanowy do montażu parkietów. ISO 17178 – twardy. Nadaje się do klejenia wykładzin gumowych na podłożach chłonnych i niechłonnych. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Zgodny z normą emisji M1 dla materiałów budowlanych.

Pokrycie

Parkiet na płycie: 1–2 m²/l (0,75–1,5 kg/m²)
Parkiet na betonie: 1–1½ m²/l (1–1,5 kg/m²)
Wykładziny gumowe z profilowanym spodem: 1,5 m²/l (1 kg/m²)
Wykładziny gumowe z gładkim spodem: 2–3 m²/l (500–750 g/m²)
Wykładziny sportowe klejone do asfalto-betonu: 1,5 m²/l (1 kg/m²)

Wielkość opakowania
Kod EAN
5 l 6411511044058
1 kg + 0,17 kg 6411511044010
Wielkość opakowania 5 l
Kod EAN 6411511044058
 
Wielkość opakowania 1 kg + 0,17 kg
Kod EAN 6411511044010
 
Przechowywanie

W oryginalnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej + 1°C przez 12 miesięcy.

Pokrycie

Parkiet na płycie: 1–2 m²/l (0,75–1,5 kg/m²)
Parkiet na betonie: 1–1½ m²/l (1–1,5 kg/m²)
Wykładziny gumowe z profilowanym spodem: 1,5 m²/l (1 kg/m²)
Wykładziny gumowe z gładkim spodem: 2–3 m²/l (500–750 g/m²)
Wykładziny sportowe klejone do asfalto-betonu: 1,5 m²/l (1 kg/m²)

Żywotność

30–40 min (20°C, wilg. względna 50%)

Szybkość utwardzania

12 h (20°C)

Proporcja mieszania

żywica 5 kg / utwardzacz 840 g
żywica 1 kg / utwardzacz 170 g

Czas zachowania właściwości roboczych

Ok. 50 min (rozprowadzić na podłożu)

Wielkości opakowania

1 kg, 5 kg

Wilgotność podkładu podłogowego

ślepa podłoga betonowa dla parkietu: maks. 3% wag. lub wilg. względna 80%
ślepa podłoga betonowa dla wykładzin gumowych: maks. 3,5% wag. lub wilg. względna 85%
drewno: 8–12%

Warunki robocze

Należy zapoznać się z instrukcjami producenta parkietu, jak również z krajowymi zaleceniami dotyczącymi warunków podczas montażu i użytkowania.

Temperatura nakładania

15–25°C

Certyfikaty i atesty

Znak B

Instrukcja obsługi

Wyrównany stalową pacą beton, sklejka, płyta wiórowa, korek i podłogi drewniane. Podłoże musi być suche, zwarte, gładkie i oczyszczone z pyłów i innych materiałów, które mogą osłabić przyczepność. Przed klejeniem usunąć skórkę cementową poprzez wyszlifowanie i odkurzenie powierzchni. W razie potrzeby przed klejeniem parkietu podłoże można wypoziomować za pomocą masy wyrównującej. (Poziomowanie nie zapewnia odpowiedniej podłogi ślepej w przypadku parkietów o wymiarach większych od 22 x 70 x 500 mm). Wytrzymałość na odrywanie betonu od masy wyrównującej musi wynosić minimum 1,5 N/mm². W przypadku klejenia na płytach zaleca się stosowanie sklejki min. 9 mm lub podobnego materiału. Należy stosować się do instrukcji producenta i do wszelkich krajowych zaleceń, które mają zastosowanie (w Finlandii SisäRYL 2013, kodeks RYL sztuki budowlanej). Twardy klej minimalizuje ruch drewna w różnych kierunkach, spowodowany absorpcją i oddawaniem wilgoci, lecz zwiększa nacisk drewna na podłoże.

Parkiety: dokładnie wymieszać żywicę klejową z utwardzaczem we właściwych proporcjach tuż przed użyciem. Rozprowadzić klej stalową zębatą szpachlą na powierzchni ok. 5 m² i natychmiast ułożyć parkiet na warstwie świeżego kleju. Upewnić się, że między parkietem a podłożem tworzy się jednolita warstwa kleju oraz że klej nie jest wypychany na zewnątrz przez szczeliny pomiędzy klepkami. Minimalny czas wiązania to około 12 h, ale nie zaleca się cyklinowania parkietu wcześniej niż 1–2 dni po klejeniu. Resztki świeżego kleju można usunąć za pomocą ksylenu lub acetonu. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie.

Wykładziny gumowe: dokładnie wymieszać żywicę klejową z utwardzaczem we właściwych proporcjach tuż przed użyciem. Środek można rozprowadzić na jednej z klejonych powierzchni. Dobrać szpachlę z odpowiednim uzębieniem, aby przestrzeń pomiędzy wykładziną i podłożem wypełniała się klejem, a klej nie wydostawał się przez szczeliny w wykładzinie. Pracując z wykładzinami o mocno profilowanym spodzie, starannie nakładać klej. Używać szpachli z odpowiednim uzębieniem i dokładnie docisnąć wykładzinę za pomocą wałka. Wykładzinę należy docisnąć wałkiem / wyrównać przed stwardnieniem kleju. Najodpowiedniejszy do tego celu będzie wałek o wadze 50–70 kg.

Uwaga! Niektóre typy gumy zawierają komponenty, które mogą opóźniać wiązanie kleju i osłabiać siłę jego wiązania. W razie potrzeby przeprowadzić klejenie próbne.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Skorzystać z karty charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychLEEDZnak pochodzenia