Kiilto PU 1000 ECO

Kiilto PU 1000 ECO jest bezrozpuszczalnikowym, jednoskładnikowym poliuretanowym gruntem do podłoży betonowych i mas wyrównujących do stosowania z bezwodnym klejem do parkietów Kiilto. Nadaje się do podłóg z ogrzewaniem.

Funkcje specjalne

  • szybkoschnący
  • także do blokowania wilgoci resztkowej w podłożach

Zastosowanie

Kiilto PU 1000 ECO jest bezrozpuszczalnikowym, utwardzanym wilgocią i jednoskładnikowym gruntem do podłoży betonowych i cementowych podkładów podłogowych do poziomowania, do stosowania z bezwodnym klejem do parkietów Kiilto. Może być również stosowany jako bariera dla wilgoci w podłożach
wilgotności resztkowej do 90% RH lub 3,5 CM%. Nadaje się do stosowania z
ogrzewaniem podłogowym.

Wielkość opakowania
Kod EAN
Kiilto PU 1000 ECO Primer 5 l 6411513775059
Wielkość opakowania Kiilto PU 1000 ECO Primer 5 l
Kod EAN 6411513775059
 
Gęstość / ciężar właściwy

1,2 kg/l

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, w temperaturze wyższej od +1°C, w szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku przez okres do 1 roku. Po długim przechowywaniu wymieszać przed użyciem.

Wielkości opakowania

5 l (6 kg)

Typ kleju

Utwardzany wilgocią, jednoskładnikowy PU

Wilgotność podkładu podłogowego

max 90 % RH (wilg. wzgl.) lub 3,5 CM % przy używaniu jako blokowanie
wilgoci resztkowej z podłoża. W innym wypadku należy
przestrzegać zaleceń Kiilto co do poziomu wilgotności podłoża
przy klejeniu okładzin i parkietów.

Temperatura nakładania

+18 - 25 °C
120-150 g/m².
240 - 300 g/m² do blokowania wilgoci resztkowej z podłoża
do 90 % RH lub 3,5 CM %.

Instrukcja obsługi

Podłoże musi być czyste, zwarte, równe i suche. Usunąć skórkę cementową i wszelkie zanieczyszczenia, które mogą osłabić przyczepność. Nakładać KIILTO PU 1000 ECO jako cienką, równą warstwę na powierzchnię przy użyciu pacy odpornej na rozpuszczalniki, wałka malarskiego lub pędzla. Przy zastosowaniu jako bariera przeciw wilgoci nakłada się dwie warstwy nierozcieńczonego gruntu. Parkiet można kleić najwcześniej 2 godziny, a najpóźniej 24 godziny po nałożeniu gruntu (20°C / wilg. względna 50%). Gdy jest sucho, czas utwardzania gruntu się wydłuża. Grunt musi całkowicie wyschnąć przed aplikacją drugiej warstwy lub rozpoczęciem przyklejania parkietu. Podkład może być rozcieńczony 0–20% przy użyciu Kesto Ohenne 7. W celu zwiększenia przyczepności między podkładem a klejem parkietowym świeżą warstwę gruntu można posypywać cząstkami piasku (maks. ok. 1 mm) na świeży grunt. (nie gdy stosowany jako bariera przeciw wilgoci). Narzędzia można czyścić acetonem lub ksylenem.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia