Kiilto PU 1000 ECO

Kiilto PU 1000 ECO jest bezrozpuszczalnikowym, jednoskładnikowym poliuretanowym gruntem do podłoży betonowych i mas wyrównujących do stosowania z bezwodnym klejem do parkietów Kiilto.

Funkcje specjalne

  • szybkoschnący

Zastosowanie

Kiilto PU 1000 ECO jest bezrozpuszczalnikowym, utwardzanym wilgocią i jednoskładnikowym gruntem do podłoży betonowych i równanych masą wyrównującą, do stosowania z bezwodnym klejem do parkietów Kiilto.

Wielkość opakowania
Kod EAN
Kiilto PU 1000 ECO Primer 5 l 6411513775059
Wielkość opakowania Kiilto PU 1000 ECO Primer 5 l
Kod EAN 6411513775059
 
Gęstość / ciężar właściwy

1,2 kg/l

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, w temperaturze wyższej od +1°C, w szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku przez okres do 1 roku. Po długim przechowywaniu wymieszać przed użyciem.

Wielkości opakowania

5 l (6 kg)

Typ kleju

Utwardzany wilgocią, jednoskładnikowy PU

Wilgotność podkładu podłogowego

maks. 3,0% wag lub wilg. względna 80%

Temperatura nakładania

+10–25°C

Instrukcja obsługi

Podłoże musi być czyste, zwarte, równe i suche. Usunąć skórkę cementową i wszelkie zanieczyszczenia, które mogą osłabić przyczepność. Nakładać KIILTO PU 1000 ECO jako cienką, równą warstwę na powierzchnię przy użyciu pacy odpornej na rozpuszczalniki, wałka malarskiego lub pędzla. Parkiet można kleić najwcześniej 2 godziny, a najpóźniej 24 godziny po nałożeniu gruntu (20°C / wilg. względna 50%). Gdy jest sucho, czas utwardzania gruntu się wydłuża. Grunt musi być w pełni utwardzony przed przystąpieniem do klejenia parkietu. Podkład może być rozcieńczony 0–20% przy użyciu Kesto Ohenne 7. W celu zwiększenia przyczepności między podkładem a klejem parkietowym świeżą warstwę gruntu można posypywać cząstkami piasku (maks. ok. 1 mm) na świeży grunt. Narzędzia można czyścić acetonem lub ksylenem.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia