Kiilto Plan Base 8–50 mm

Wzmacniana włóknami, pompowalna wylewka wyrównująca do podłoży betonowych. Nadaje się również do ogrzewania podłogowego. Niskoalkaliczna. Spoiwo cementowe.

Funkcje specjalne

  • pompowalna wylewka wyrównująca
  • pokrycie: 1,8 kg/m²/mm

Zastosowanie

Wylewka do nanoszenia pompą do podłoży betonowych, wylewana przed końcowym profilowaniem lub układaniem pokryć podłogowych w pomieszczeniach. Zalecana grubość: 8–50 mm. Nadaje się do stosowania w domach, biurach i innych lokalach publicznych. Odpowiednia do zwykłych pokryć podłogowych, takich jak płytki kamienne i ceramiczne, winyl, linoleum, korek i tekstylia. Odpowiednia także do laminowanego parkietu; do przyklejenia desek do podłoża muszą zostać użyte kleje na bazie polimeru modyfikowanego silanami (SMP), np. klej do parkietu Kiilto Flex. Zalecamy przyklejanie innych podłóg drewnianych (parkiety mozaikowe i klepkowe) bezpośrednio do sztywnego betonowego lub sklejkowego podłoża. Wylewka Kiilto Plan Base nadaje się również do ogrzewania podłogowego.
Warstwa niskoalkalicznego podkładu chroni spoinę klejową i okładzinę winylową przed wilgocią alkaliczną pochodzącą z betonowego podłoża. Jak wykazały badania efekt ochronny zapewnia 5 mm warstwa podkładu Kiilto Plan Base.
Podłoże musi być czyste, zwarte i stabilne. Usunąć całą skórkę cementową, starą odwarstwiającą się wylewkę, resztki kleju, plamy z farby i inne zanieczyszczenia przez szlifowanie, frezowanie lub śrutowanie. Dokładnie odkurzyć powierzchnię. Przed położeniem wylewki podłogowej podłoża są gruntowane rozcieńczonym podkładem Kiilto Start Primer (1 część podkładu/4 części wody). Bardzo porowate podłoża są gruntowane dwa razy. Podkład jest nakładany pędzlem na podłoże 0,5–24 godziny przed wyrównywaniem. (Nie dopuszczać do tworzenia się jeziorek podkładu). Wyznaczyć wyrównywaną sekcję i zapobiec przedostaniu się wylewki do wlotów za pomocą krawędzi uszczelniającej/uszczelniacza. Przed pompowaniem możliwe wycieki są uszczelniane np. wełną mineralną.

Pokrycie

Ok. 18 kg proszku/m² przy grubości warstwy wynoszącej 10 mm.

Wielkość opakowania
Kolor
Kod EAN
25 kg 214 szary średni 6411512070254
Wielkość opakowania 25 kg
Kolor 214 szary średni
Kod EAN 6411512070254
 
pH

< 11 (nisko alkaliczne)

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu przez 6 miesięcy

Zdatność do powlekania

1–2 tygodnie

Pokrycie

Ok. 18 kg proszku/m² przy grubości warstwy wynoszącej 10 mm.

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

ok. 5 h

Kurczenie

≤ 0,5‰ (23°C, wilg. wzgl. 50%)

Grubość warstwy

8-50 mm

Lepkość

Natężenie przepływu: 120–130 mm (EN 12706)

Proporcja mieszania

4,2–4,7 l / worek 25 kg

Czas zachowania właściwości roboczych

Zmieszana masa musi zostać wykorzystana w ciągu 20 minut po zmieszaniu.

Siła wiązania

> 1,0 MPa

Wielkości opakowania

Worek o masie 25 kg i 1000 kg

Wytrzymalość na zginanie

F6 (F > 6 MPa), EN 13813

Maks. wielkość cząsteczki

ok. 1 mm

Typ kleju

Proszek zawierający włókna polimerowe, specjalny cement i kwarc

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90% wilg. względnej

Wytrzymałość na ściskanie

C20 (C > 20 MPa), EN 13813

Temperatura nakładania

+10–25°C

Certyfikaty i atesty

CT-C20-F6 (EN13813), M1

Instrukcja obsługi

Mieszać proszek z wodą odpowiednim automatycznym mieszadłem, aż powstanie gładka, płynna masa. Użyć zimnej, czystej wody (10°C–20°C). Jeśli jednak proszek jest zimny, można go zmieszać z ciepłą wodą (o maksymalnej temperaturze 35°C). Temperatura pompowalnej wylewki i podłoża musi wynosić co najmniej 10°C, aby zapewnić właściwe utwardzanie. Unikać temperatur wyższych niż 25°C. Wyższe temperatury skracają czas pracy i pogarszają właściwości rozprowadzania produktu. Gotowa wylewka jest pompowana gumowym wężem na powierzchnię szerokich sekcji. Szerokość sekcji zależy od np. szybkości pompowania, grubości warstwy, warunków pracy itd. Sekcje o szerokości powyżej 10 metrów nie są zalecane. Złącza sekcji można wygładzić np. stalową kielnią. Po pompowaniu natychmiast umyć maszyny czystą wodą. Widoczne złącza sekcji i ewentualne pęcherzyki powietrza można usunąć przez szlifowanie po 2–3 dniach od wyrównywania. Utworzyć tyle złączy kompensacyjnych w warstwie mieszanki wyrównującej co w podłożu. Konieczność utworzenia dodatkowych złączy kompensacyjnych należy rozważyć indywidualnie. Nie należy przyspieszać schnięcia wylewki, stosując ogrzewanie lub wentylację. Zbyt szybkie schnięcie może powodować powstawanie pęknięć włoskowatych. Jeśli temperatura w poziomowanym pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle, względna wilgotność jest bardzo niska, lub jeśli podłoga jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zaleca się przykrycie podłogi plandeką, gdy tylko będzie możliwe chodzenie po niej. Po stwardnieniu podłogę należy przykryć parkietem lub innymi materiałami na podłogi po wyschnięciu. Zapobiegnie to nadmiernemu wysuszeniu i pęknięciom powierzchni. Jeśli podłoga nie będzie pokrywana pokryciem podłogowym w ciągu 14 dni od wyrównywania, należy ją posmarować środkiem do stosowania po utwardzeniu lub przykryć folią najpóźniej dzień po wyrównywaniu. Odpowiednia także do podłóg, które mają być malowane, znajdujących się w mniej używanych pomieszczeniach, ale nie do podłóg w garażach lub łazienkach itd. W miejscach, w których stosuje się hydroizolację, na przykład w podłogach łazienkowych, warstwa wyrównująca powinna się znajdować pod membraną hydroizolacyjną. Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów). Uwaga! Nie używać nadmiernej ilości wody!

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychZnak CE LEEDZnak pochodzenia