Kiilto Nopea Slim Parkettiliima + utwardzacz

Dwuskładnikowy, bezwodny, szybkoutwardzalny klej poliuretanowy do klejenia wszystkich rodzajów parkietów (z wyjątkiem parkietów wielowarstwowych). Idealny do naprawy górnych warstw parkietów z wielowarstwowych.

Funkcje specjalne

  • do klejenia wszystkich rodzajów parkietów
  • szybkoutwardzalny
  • bezwodny

Zastosowanie

Bezrozpuszczalnikowy, dwuskładnikowy, szybkoutwardzalny klej poliuretanowy do klejenia parkietów. Idealny do naprawy małych powierzchni oraz górnych warstw parkietów wielowarstwowych. ISO 17178 – twardy. Nadaje się na podłogi z ogrzewaniem.

Pokrycie

Płyta: n. 0,75–2 m²/l (0,5–1,5 kg/m²)
Beton: n. 1–1½ m²/l (1–1,5 kg/m²)

Wielkość opakowania
Kod EAN
1 kg + 0,17 kg 6411511464016
Wielkość opakowania 1 kg + 0,17 kg
Kod EAN 6411511464016
 
Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez 12 miesięcy.

Pokrycie

Płyta: n. 0,75–2 m²/l (0,5–1,5 kg/m²)
Beton: n. 1–1½ m²/l (1–1,5 kg/m²)

Żywotność

ok. 5–9 min (20°C, wilg. względna 50%)

Czas schnięcia otwartego

ok. 15 min (rozprowadzić na podłożu)

Szybkość utwardzania

1 h (20°C)

Proporcja mieszania

Żywica 1 kg / utwardzacz 170 g

Czas zachowania właściwości roboczych

Żywotność kleju wynosi ok. 5–9 minut/20°C. Nawet niewielki wzrost temperatury znacznie skraca okres żywotności kleju po jego zmieszaniu z utwardzaczem.

Wielkości opakowania

1 kg (żywica) + 170 g (utwardzacz)

Typ kleju

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy

Temperatura nakładania

15–25°C

Instrukcja obsługi

Wyrównane stalową pacą beton, sklejka, płyta wiórowa, korek i podłogi drewniane. Podłoże musi być suche, zwarte, gładkie i oczyszczone z pyłów i innych materiałów, które mogą osłabić przyczepność. Przed klejeniem usunąć skórkę cementową poprzez wyszlifowanie i odkurzenie powierzchni. W razie potrzeby przed klejeniem parkietu podłoże można wypoziomować za pomocą masy wyrównującej. (Poziomowanie nie zapewnia odpowiedniej podłogi ślepej w przypadku parkietów o wymiarach większych od 22 x 70 x 500 mm). Wytrzymałość na odrywanie betonu od masy wyrównującej musi wynosić minimum 1,5 N/mm². W przypadku klejenia na płytach zaleca się stosowanie sklejki min. 9 mm lub podobnego materiału. Należy stosować się do instrukcji producenta i do wszelkich krajowych zaleceń, które mają zastosowanie (w Finlandii SisäRYL 2013, kodeks RYL sztuki budowlanej). Twardy klej minimalizuje ruch drewna w różnych kierunkach, spowodowany absorpcją i oddawaniem wilgoci, lecz zwiększa nacisk drewna na podłoże.

Dokładnie wymieszać żywicę klejową z utwardzaczem we właściwych proporcjach tuż przed użyciem. Rozprowadzić klej stalową zębatą szpachlą na powierzchni maks. 1 m² i natychmiast ułożyć parkiet na warstwie świeżego kleju. Upewnić się, że między płytami a podłożem tworzy się jednolita warstwa kleju oraz że klej nie jest wypychany na zewnątrz przez szczeliny pomiędzy płytami. Nie zaleca się cyklinowania parkietu przed upływem godziny od zakończenia klejenia parkietu. Świeży klej może być usunięty za pomocą ksylenu lub acetonu. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Skorzystać z karty charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia