Kiilto Multiplan DF Lattiatasoite 3–50 mm

Wzmacniania włóknem wylewka do podłóg z ogrzewaniem podłogowym. Nadaje się do ogrzewania podłogowego. Przeznaczona również do ogólnych prac związanych z wyrównywaniem podłóg. Niepyląca. Niskoalkaliczna. Spoiwo cementowe.

Funkcje specjalne

  • ograniczone pylenie, wzmocniona włóknami
  • wielozadaniowa, można nanosić agregatem z pompą
  • idealna do ogrzewania podłogowego i wykonywania spadków podłóg, ogólnego poziomowania
  • 1.7 kg/m²
  • obciążenie chodem po: 1–3 h
  • pokrywanie: 30 mm/1-2 d, 50 mm/3 d
  • zastosowanie wewnątrz budynków

Zastosowanie

Masa wyrównująca na bazie cementu zawierająca włókna wzmacniające oraz dodatki poprawiające elastyczność i przyleganie. Do użytku w pomieszczeniach i na podłogach z ogrzewaniem podłogowym wodnym lub elektrycznym.
Należy zwrócić uwagę na kondycję podłogi z ogrzewaniem - gdyż musi ona sprostać npięciom wywołanym przez ogrzewanie. Podłoże musi być przeszlifowane i wyczyszczone przed przez zagruntowaniem i aplikacją masy poziomującej, by zapewnić dobrą przyczepność.
Warstwa niskoalkalicznego podkładu chroni spoinę klejową i okładzinę winylową przed wilgocią alkaliczną pochodzącą z betonowego podłoża. Jak wykazały badania efekt ochronny zapewnia 5 mm warstwa podkładu Kiilto Multiplan DF.
Zainstaluj rurki/kable zgodnie z instrukcją producenta na wyschniety grunt/warstwę łączącą. Nastepnie nanieś wylewkę poziomującą.
Dokładnie usunąć mleczko cementowe i zachlapania farbą oraz starannie odkurzyć podłogę. Podłoże musi być czyste, mocne i trwałe. Przed położeniem wylewki podłoża betonowe zagruntować rozcieńczonym Kiilto Start Primer (1:4 Kiilto Start Primer) lub PrimerONE 20% grunt/80% woda). Powierzchnie w trakcie renowacji oraz podłoża z płyt należy wstępnie zagruntować za pomocą nierozcieńczonego gruntu Kiilto Start Primer lub PrimerOne przed ich poziomowaniem. Niechłonne podłoża, takie jak płytki ceramiczne lub pomalowane podłoza można zagruntować Kiilto FIX Primer.
Podłoże musi spełniać normy krajowe.

Pokrycie

Masa materii stałej w warstwie 1 mm/m² — około 1,7 kg (ok. 12 l wylewki/worek).

Wielkość opakowania
Kod EAN
20 kg 6411512345208
Wielkość opakowania 20 kg
Kod EAN 6411512345208
 
pH

< 11 (niskoalkaliczna)

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu maks. 1 rok w suchym miejscu

Zdatność do powlekania

1–2 d / 30 mm, 3 d / 50 mm

Pokrycie

Masa materii stałej w warstwie 1 mm/m² — około 1,7 kg (ok. 12 l wylewki/worek).

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

1–3 godz.(23°C, wilg. względna 50%)

Kurczenie

< 0,4‰ (23°C, wilg. względna 50%)

Grubość warstwy

3-50 mm

Lepkość

Przepływ 125-135 mm, EN 12706

Klasa ogniowa

A2fl-s1

Szybkość utwardzania

1-2 d/20 mm
3d/50 mm
(23°C, wilg. względna 50%)

Proporcja mieszania

3,5-3,7 l wody / worek 20 kg

Czas zachowania właściwości roboczych

Ok. 20 min.(23°C, wilg. względna 50%)

Siła wiązania

> 1,5 MPa, EN 13813

Wielkości opakowania

20 kg bag

Wytrzymalość na zginanie

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Maks. wielkość cząsteczki

Ok. 1 mm

Typ kleju

Proszek zawierający włókna polimerowe, specjalny cement i kwarc

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90% wilg. względnej

Wytrzymałość na ściskanie

C30 (> 30 MPa, EN 13813

Temperatura nakładania

Temperatura optymalna 18–20°C, minimalna +10°C

Certyfikaty i atesty

CT-C30-F7 (EN13813), M1

Instrukcja obsługi

Napełnić naczynie do mieszania wymaganą ilością czystej wody. Wsypywać proszek do chłodnej (10–25°C), czystej wody, stale mieszając, aż powstanie jednorodna, elastyczna masa. Nakładać wylewkę za pomocą pacy stalowej lub zębatej. Warstwa musi wyschnąć, aby można było na nią nałożyć następną.

Nie należy przyspieszać schnięcia wylewki, stosując ogrzewanie lub wentylację. Zbyt szybkie schnięcie może powodować powstawanie pęknięć włoskowatych. Jeśli temperatura w poziomowanym pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle, wilgotność względna jest bardzo niska lub podłoga jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zaleca się przykrycie podłogi plandeką lub użycie środka Kiilto Care, gdy tylko chodzenie po niej będzie możliwe. Podłogę należy stosunkowo szybko pokryć parkietem lub innymi materiałami po utwardzeniu i wyschnięciu. Zapobiegnie to nadmiernemu wysuszeniu powierzchni, pęknięciom i odrywaniu się kawałków.

W optymalnych warunkach schnięcia (20ºC, 50% RH) okładzinę podłogową można nałożyć po 1–3 dniach, w zależności od grubości wylewki. Wylewka wkrótce uzyska odpowiednią twardość powierzchni i chemicznie zaabsorbuje wodę w ilości opisanej w instrukcji. Wysoka wilgotność podłoża i niesprzyjające warunki wydłużą proces schnięcia. Należy postępować zgodnie z instrukcjami montażu okładziny dostarczonymi przez producenta oraz z wymogami krajowymi dotyczącymi wilgotności podłoża. Przy ocenie przydatności podłogi do pokrycia należy wziąć pod uwagę całą konstrukcję podłogi.

Odpowiednia również do podłóg, które mają być malowane, w mniej używanych pomieszczeniach, ale nie do podłóg np. w garażach lub łazienkach.

W miejscach, w których stosuje się hydroizolację, na przykład w podłogach łazienkowych, masa poziomująca powinna znajdować się pod membraną.

Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów).

Uwaga! Nie używać nadmiernej ilości wody, gdyż może to osłabić wytrzymałość i powodować rozwarstwienie i pęknięcia.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychZnak CE LEEDThe Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym ŁabędziemZnak pochodzenia