Kiilto Link

Kiilto Link jest elastyczną membraną do stosowania pod płytkami podłogowymi w pomieszczeniach suchych. Tworzy warstwę inhibitora pomiędzy betonowym podłożem a płytkami, zapobiegając ich pękaniu i obluzowywaniu się w wyniku kurczenia się betonu pod wpływem wysychania.

Funkcje specjalne

  • Produkt objęty ochroną patentową
  • łatwy w stosowaniu
  • elastyczny inhibitor

Zastosowanie

Kiilto Link jest elastyczną membraną do stosowania pod płytkami podłogowymi w pomieszczeniach suchych, takich jak kuchnie, hole, pomieszczenia handlowe, biura itp. Jest odporna na wilgoć, ale nie tworzy powłoki wodoszczelnej. Kiilto Link wykazuje dobrą adhezję do zagruntowanych powierzchni betonowych o wilgotności 90–95% wilg. względnej, a ponadto system Kiilto Link (Kiilto Keraprimer + Kiilto Link + Kiilto Lattialaattalaasti) ma znakomitą podatność na kształtowanie.

Substrate

Podłoże betonowe, przy czym w pomieszczeniach o niewielkim obciążeniu ruchem pieszym (np. w mieszkaniach) można zastosować szpachlę cementową.

Pokrycie

1 kg/m², jednorazowa aplikacja

Wielkość opakowania
Kod EAN
15 l / 18 kg 6411512209159
Wielkość opakowania 15 l / 18 kg
Kod EAN 6411512209159
 
Gęstość / ciężar właściwy

1,3 kg/l

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez rok.

Pokrycie

1 kg/m², jednorazowa aplikacja

Podłoże

Podłoże betonowe, przy czym w pomieszczeniach o niewielkim obciążeniu ruchem pieszym (np. w mieszkaniach) można zastosować szpachlę cementową.

Grubość warstwy

0,5 mm

Szybkość utwardzania

6–12 h

Mrozoodporność

Zamarza

Typ kleju

Kauczuk butadienowo-styrenowy – lateks

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90% wilg. względnej

Temperatura nakładania

15–25°C

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

< 60°C

Instrukcja obsługi

Podłoże musi być suche, chłonne, odkurzone i równe. Wszystkie materiały, które mogą zmniejszać przyczepność, muszą zostać usunięte. Z uwagi na kurczenie się betonu, podczas planowania dylatacji na powierzchniach pokrywanych płytkami należy wziąć pod uwagę powstawanie naprężeń.

Powierzchnię betonu należy dokładnie wyszlifować, a następnie usunąć cały pył. Powierzchnię zagruntować Kiilto Keraprimer rozcieńczonym wodą w proporcji 1:1 i pozostawić do przeschnięcia przez 1–2 godzin. W pomieszczeniach o niewielkim obciążeniu ruchem pieszym (np. w mieszkaniach) podłoże można wyrównać szpachlą samopoziomującą do podłóg Kiilto.

Zawsze dokładnie zamieszać Kiilto Link przed użyciem. Pracę należy rozpocząć w miejscu położonym najdalej od drzwi wejściowych i rozlać membranę Kiilto Link na podłodze uprzednio zagruntowanej Kiilto Keraprimer pasami po 20 cm, obok ściany. Nanosić równe warstwy, rozcierając je szpachlą z zębami w kierunku pasów, a w miarę postępu prac dodawać membranę hydroizolacyjną. Szpachla z zębami o konstrukcji przeznaczonej do nakładania Kiilto Link pozostawia warstwę o odpowiedniej grubości wynoszącej około 0,5 mm. Kiilto Link jest masą samopoziomującą, a na jej powierzchni tworzą się pory i niewielkie dziurki pozwalające powierzchni oddychać. Kiilto Link można również nanosić wałkiem. W tym przypadku należy sprawdzić wydajność membrany (1 kg/m2) i grubość warstwy po jej naniesieniu, a w razie potrzeby nanieść kilka warstw. Metoda ta spowoduje powstanie mniejszej ilości porów i dziurek, przez co oddychanie powierzchni znacznie się pogorszy.

Nanieść Kiilto Link na całą powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia. Po upływie około 6–12 godzin schnięcia, w zależności od przeważających warunków, można przystąpić do układania płytek. Płytki należy kłaść, stosując odpowiedni klej cementowy Kiilto. Fugować preparatem do fug Kiilto. Wszystkie elastyczne połączenia dylatacyjne konstrukcji głównej oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji budynku należy wypełnić masą uszczelniającą Masa Bonding lub silikonem sanitarnym Kiilto. W razie potrzeby przewidzieć więcej dylatacji, w zależności od wilgotności betonu oraz rozmiaru i kształtu obszaru pokrywanego płytkami.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.