Kiilto Ksyleeni

Ksylen służy do usuwania plam kleju dyspersyjnego z przykładowo PVC, laminatów i płytek. Nadaje się także do rozcieńczania farb i lakierów alkidowych i epoksydowych na bazie ksylenu oraz czyszczenia narzędzi (patrz instrukcje do farby lub lakieru).

Zastosowanie

Do usuwania plam kleju dyspersyjnego z przykładowo PVC, laminatów i płytek. Rozpuszczalnik działający bardzo skutecznie na smar i inne zabrudzenia. Nadaje się także do rozcieńczania farb i lakierów alkidowych i epoksydowych na bazie ksylenu oraz czyszczenia narzędzi. Wskazane jest przeprowadzenie prób przed użyciem lub nałożeniem w celu weryfikacji odporności powierzchni na ksylen.

Wielkość opakowania
Kod EAN
5 l 6411515410057
Wielkość opakowania 5 l
Kod EAN 6411515410057
 
Gęstość / ciężar właściwy

0,86 kg/l

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez 18 miesięcy.

Temperatura nakładania

Najniższa 15°C

Instrukcja obsługi

Usuwanie plam kleju: zwilżyć papierowy ręcznik lub ścierkę ksylenem i zetrzeć plamę. Rozcieńczanie farby: stopniowo dodawać do farby ksylen w niewielkich ilościach. Postępować zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami rozcieńczania otrzymanymi od producenta farby.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Produkt zawiera lotne substancje łatwopalne. Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.