Kiilto Kontaktiliiman ohenne

Rozcieńczalnik do klejów kontaktowych Kiilto nadaje się do czyszczenia narzędzi oraz rozcieńczania klejów kontaktowych na bazie rozpuszczalnika, jak np. Kiilto Kestopren i Kiilto Tixo.

Zastosowanie

Rozcieńczalnik do klejów kontaktowych Kiilto służy do rozcieńczania klejów kontaktowych na bazie rozpuszczalnika, odplamiania oraz czyszczenia powierzchni i narzędzi. Nadaje się do rozcieńczania np. następujących klejów: Kestopren, Tixo, Unitex.

Wielkość opakowania
Kod EAN
5 l 6411512503059
750 ml 6411512503752
Wielkość opakowania 5 l
Kod EAN 6411512503059
 
Wielkość opakowania 750 ml
Kod EAN 6411512503752
 
Gęstość / ciężar właściwy

0,75 kg/l

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 20°C przez 18 miesięcy.

Temperatura nakładania

Najniższa 15°C

Instrukcja obsługi

Należy zapoznać się z instrukcją użycia rozcieńczanego produktu. Ze względu na szybkie parowanie rozcieńczalnika do klejów kontaktowych Kiilto, na suchej powierzchni kleju może dojść do kondensacji wody (zwłaszcza gdy powietrze jest gorące i wilgotne). W miarę, jak rozcieńczalnik paruje, temperatura powierzchni świeżego kleju spada poniżej punktu kondensacji powietrza. Wilgoć uniemożliwia wiązanie kontaktowe, gdy elementy zostaną ze sobą ściśnięte.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Zawiera lotne i palne rozpuszczalniki. Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.