Kiilto KeraSafe +

Wodoszczelna i paroszczelna folia KeraSafe + do uszczelniania pomieszczeń mokrych. Wysoce elastyczna i trwała folia hydroizolacyjna o dużej zdolności do mostkowania pęknięć. Hydroizolację można wykonać jednorazowo i można ją układać po 1 godzinie od ułożenia folii.

Zastosowanie

Kiilto KeraSafe+ folia wodoodporna do uszczelnień ścian i podłóg we wnętrzach przed położeniem płytek. Nadaje się do mokrych pomieszczeń, np. w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, holach szkolnych i sportowych.

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 325 g/m

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 2 rok.

Grubość warstwy

ok. 0,5 mm

Klasa ogniowa

E (EN 13501-1:2018)

Wielkości opakowania

1 x 30 m

Naprawa pęknięć

> 1,5 mm (kategoria 3)

Typ kleju

Folia elastomerowa
Włóknina PP

Wilgotność podkładu podłogowego

Podłoże betonowe: 8–12% wilg. względnej

Podłoże betonowe i wyrównawcze:
< 85% wilg. względnej M1000 przy użyciu Eco/Floor Plus
< 90% wilg. względnej przy użyciu innych materiałów mocujących

Temperatura nakładania

15–25°C

Przepuszczalność pary wodnej

W = 2,8 x 10ˉ¹² kg/(m²Pa)
Z = 2 620 000 s/m
Sd = 71 m

Instrukcja obsługi

Kiilto KeraSafe + jest elastyczną, wodo- i paroszczelną folią. Podczas montażu folii KeraSafe + temperatura materiału, pomieszczenia i podłoża muszą być normalne. Panujące warunki, takie jak wilgotność powietrza i temperatura, wpływają znacząco na adhezję i czas schnięcia oraz możliwe odchylenia wymiarowe folii uszczelniającej. Gdy instaluje sie folię klejem do podłogi, powierzchnia musi być obłozona płytkami w ciągu 72 godzin po zainstalowaniu. Przed rozpoczęciem prac należy uważnie przeczytać opis procedury postępowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychZnak CE ETALEEDZnak pochodzenia