Kiilto KeraPro

Szybkoschnąca membrana wodoszczelna nowej generacji. Łatwo nanoszona wałkiem lub natryskowo. Grubość gotowej powłoki membrany wodoszczelnej można zmierzyć miernikiem ultradźwiękowym, nie uszkadzając powłoki. Oznaczenie CE, aprobata ETA, jednoskładnikowy. Wzmocniona mikrowłóknami

Funkcje specjalne

  • bardzo szybkie
  • schnięcie: czas nanoszenia wałkiem około 1+2 h, czas nanoszenia natryskowego 1 h
  • w postaci żelu, łatwo nanoszony wałkiem
  • pokrycie 0,75 l/m² = 1 kg/m²
  • odpowiedni do usuwania nieszczelności przepuszczających powietrze

Zastosowanie

Kiilto KeraPro jest jednoskładnikową, szybkowiążącą membraną wodoszczelną do ręcznego lub maszynowego nakładania przed instalacją płytek w pomieszczeniach wilgotnych budynków. Podłoże musi być suche, chłonne, odkurzone i równe.
Wszystkie materiały, które mogą zmniejszać przyczepność membrany wodoszczelnej, muszą zostać usunięte. Należy upewnić się, że konstrukcja i podłoże nadają się do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i układania płytek. Ogrzewanie podłogowe należy układać pod membraną wodoszczelną.

Substrate

Beton, cegły, gładź na bazie cementu oraz płyty kartonowo-gipsowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych.

Pokrycie

Podłogi i ściany 0,75 l/m² przy minimum = 1 kg/m²
(minimum 2 warstwy)

Wielkość opakowania
Kod EAN
1 l / 1,3 kg 6411511705010
5 l / 6,7 kg 6411511705058
10 l / 13,4 kg 6411511705102
15 l / 20,1 kg 6411511705157
Wielkość opakowania 1 l / 1,3 kg
Kod EAN 6411511705010
 
Wielkość opakowania 5 l / 6,7 kg
Kod EAN 6411511705058
 
Wielkość opakowania 10 l / 13,4 kg
Kod EAN 6411511705102
 
Wielkość opakowania 15 l / 20,1 kg
Kod EAN 6411511705157
 
Kolory

Pomarańczowy

Gęstość / ciężar właściwy

1,35 kg/l

Przechowywanie

W oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez rok.

Pokrycie

Podłogi i ściany 0,75 l/m² przy minimum = 1 kg/m²
(minimum 2 warstwy)

Podłoże

Beton, cegły, gładź na bazie cementu oraz płyty kartonowo-gipsowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych.

Grubość warstwy

Min. 0.5 mm grubość suchego filmu na ścianach i podłodze

Lepkość

Ok. 45 000 mPas

Szybkość utwardzania

Ok. 1 h (1. warstwa), około 2 h (2. warstwa)

Siła wiązania

≥ 0,5 MPa

Wielkości opakowania

1 l, 5 l, 10 l, 15 l

Naprawa pęknięć

Kategoria 2: 0,75 mm (pokrycie 1,0 kg/m²)

Mrozoodporność

Zamarza

Typ kleju

Kauczuk syntetyczny SBR

Wilgotność podkładu podłogowego

Na podłogach i ścianach otynkowanych lub wykończonych produktami wyrównującymi Kiilto można wykonać zabezpieczenie przeciwwilgociowe po upływie wymaganego czasu suszenia podanego w karcie danych technicznych danego produktu wyrównującego lub tynku.

Podłoże betonowe < 90% wilg. względnej

Temperatura nakładania

18–25°C

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

Maks. 70°C

Przepuszczalność pary wodnej

W = 39*10ˉ¹² kg/(m²*s*Pa),
Sd = 5,1 m

Instrukcja obsługi

Ściany:
W razie potrzeby zeszlifować i/lub wygładzić nierówne podłoża masą tynkarską Kiilto odpowiednią do stosowania pod membrany wodoszczelne i płytki ścienne. Suchą powierzchnię z płyt gipsowo-kartonowych należy przed uszczelnieniem zagruntować podkładem Kiilto Keraprimer or Kiilto PrimerOne zgodnie z instrukcjami. Przed rozpoczęciem nakładania hydroizolacji należy odczekać, aż podkład gruntujący dokładnie wyschnie.

Przed użyciem dobrze wymieszać KeraPro. Nanieść membranę Kiilto KeraPro na pionowe narożniki, płyty konstrukcyjne oraz inne spoiny i łączenia materiałów na ścianach. Docisnąć taśmę Kiilto Nurkkavahvikenauha do świeżo naniesionej membrany wodoszczelnej i upewnić się że została dokładnie zwilżona. Wyczyść, zszorstkuj papierem ściernym i zagruntuj przepusty rur. W przypadku przepustów rurowych wyciąć kawałek wzmocnienia około 10 x 10 cm i wyciąć w jego środku otwór około 4 mm mniejszy niż zewnętrzna średnica rury. Wcisnąć element uszczelniający przepust w świeżą membranę wodoszczelną i zapewnić jego całkowite zwilżenie. Można użyć także prefabrykowanych formatek do wzmacniania uszczelnień wpustów.

Nanieść cienką warstwę KeraPro (około 0,2 mm) na całą powierzchnię do zabezpieczenia przeciwwilgociowego za pomocą wałka i odczekać aż wyschnie (zmieni kolor). Nanieść drugą, grubszą warstwę KeraPro (około 0,3 mm) tak, aby końcowa grubość powłoki wyniosła 0,5 mm i odczekać, aż wyschnie (zmieni kolor). Pierwsza powłoka powinna schnąć około jedną godzinę. Druga powłoka powinna schnąć około dwie godziny. Czasy schnięcia zależą od grubości warstw i warunków. Sprawdzić, czy membrana jest zwarta (szczelna). Uszczelnić punkty porowate / cieńsze miejsca powłoki i odczekać, aż dokładnie wyschną. Grubość suchej membrany musi wynosić co najmniej 0,5 mm.

Płytki ścienne kleić za pomocą Kiilto Saneerauslaasti, Superfix DF, Kerapid Pikasaneerauslaasti, Lightfix lub HighFlex S2 DF. Po wyschnięciu kleju do płytek, zafugować płytki preparatem Kiilto Saumalaasti, a pionowe dylatacje ścian i dylatacje wpustów wypełnić preparatem Kiilto Saniteettisilikoni.

Podłogi:
W razie potrzeby zeszlifować i/lub wygładzić nierówne podłoża masą samooziomującą Kiilto. Podłogę z płyt gipsowo-kartonowych należy przed uszczelnieniem zagruntować podkładem Kiilto Keraprimer lub Kiilto PrimerOne zgodnie z instrukcjami. Przed rozpoczęciem nakładania hydroizolacji należy odczekać, aż podkład gruntujący dokładnie wyschnie.

Przed użyciem dobrze wymieszać KeraPro. Nanieść membranę Kiilto KeraPro na poziome narożniki i wpusty i docisnąć taśmę Kiilto Nurkkavahvikenauha do świeżej membrany wodoszczelnej, uważając, aby była w całości zwilżona. W kątach i narożnikach wypukłych można zastosować prefabrykowane elementy narożne. Do uszczelnienia odpływów podłogowych polecamy samoprzylepne formatki Kiilto Kaivolaippa. Do metalowych odpływów podłogowych należy stosować samoprzylepną formatkę Kiilto Kaivolaippa lub taśmę butylową. Odpływy podłogowe mogą być uszczelniane także masą Kiilto XPU przed aplikacją mambrany (Kiilto KeraPro).

Nanieść cienką warstwę KeraPro (około 0,2 mm) na całą powierzchnię do zabezpieczenia przeciwwilgociowego za pomocą wałka i odczekać aż wyschnie (zmieni kolor). Nanieść drugą, grubszą warstwę KeraPro (około 0,3 mm) tak, aby końcowa grubość powłoki wyniosła 0,5 mm i odczekać, aż wyschnie (zmieni kolor). Pierwsza powłoka powinna schnąć około jedną godzinę. Druga powłoka powinna schnąć około dwie godziny. Czasy schnięcia zależą od grubości warstw i warunków. Uszczelnić punkty porowate / cieńsze miejsca powłoki i odczekać, aż dokładnie wyschną. Membrana wodoszczelna na podłodze w pobliżu odpływu musi mieć grubość minimum 1,2 mm, na pozostałych obszarach podłogi 0,5 mm. Przed przystąpieniem do układania płytek należy wyciąć otwór na odpływ podłogowy, mniejszy o około 60 mm od średnicy odpływu. Wykończyć odpowiednim pierścieniem zaciskowym.

Płytki ścienne kleić za pomocą Kiilto Saneerauslaasti, Superfix DF, Kerapid, Lightfix, HighFlex S2 DF. Po całkowitym wyschnięciu zafugować płytki preparatem Kiilto Lattiasaumalaasti. Uszczelnić pionowe i poziome narożniki oraz przepusty preparatem Kiilto Saniteettisilikoni.

Nanoszenie natryskowe:
Nanieść dwie warstwy, jedna po drugiej. Nanoszenie natryskowe można wykonać jako jedną operację; nie jest wymagana przerwa na schnięcie pomiędzy warstwami, ale należy upewnić się, że osiągnięto wymaganą grubość membrany (podaną w świadectwie).

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychZnak CE ETALEEDThe Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym ŁabędziemZnak pochodzenia