Kiilto Keraprimer

Zwiększa adhezję membran wodoszczelnych Kiilto do podłoży odpowiednich do pomieszczeń mokrych, na przykład gładzi, betonu i płyt. Rozpuszczalność w wodzie

Funkcje specjalne

  • preparat gruntujący do membran wodoszczelnych Kiilto
  • żółty kolor 
  • na bazie wody

Zastosowanie

Preparat gruntujący poprawiający adhezję przed nanoszeniem membran wodoszczelnych Kiilto.

Pokrycie

1 l rozcieńczony wodą w proporcji 1:1 pokrywa około 16 m²
1 l w postaci nierozcieńczonej pokrywa około 8 m²

Wielkość opakowania
Kod EAN
1 l 6411512120010
3 l 6411512120034
10 l 6411512120102
Wielkość opakowania 1 l
Kod EAN 6411512120010
 
Wielkość opakowania 3 l
Kod EAN 6411512120034
 
Wielkość opakowania 10 l
Kod EAN 6411512120102
 
Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez rok.

Pokrycie

1 l rozcieńczony wodą w proporcji 1:1 pokrywa około 16 m²
1 l w postaci nierozcieńczonej pokrywa około 8 m²

Szybkość utwardzania

1–2 h zależnie od panujących warunków

Proporcja mieszania

Gładź lub podłoże betonowe: rozcieńczyć 1:1 wodą
Płyta gipsowa: bez rozcieńczania
Inne chłonne podłoża z płyt: rozcieńczyć 1:1 wodą
Niechłonne podłoża z płyt: bez rozcieńczania
Szorstki beton lub cegła: wygładzić gładzią na bazie cementu Kiilto

Mrozoodporność

Zamarza

Temperatura nakładania

10–25°C

Instrukcja obsługi

Usunąć z podłoża zaschnięte mleczko cementowe, pokrycia powierzchni, pył ze szlifowania, luźny materiał i smar. W razie potrzeby zeszlifować lub wycyklinować maszynowo. Nałożyć preparat gruntujący Kiilto Keraprimer na powierzchnię jako cienką, równą warstwę, np. pędzlem lub pacą. Mocno wetrzeć. Warstwa podkładu musi wyschnąć, aby można było na nią nałożyć membranę. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z opisem procedury uszczelniania Kiilto.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychZnak CE LEEDThe Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym ŁabędziemZnak pochodzenia