Kiilto Kerafix Kaakeliliima

Nieprzepuszczający wilgoci klej do układania płytek ceramicznych na ścianie.

Funkcje specjalne

  • Jasny kolor
  • Łatwość użycia
  • Gotowość do użycia
  • Słaby zapach

Zastosowanie

Nadaje się do układania płytek ceramicznych na ścianie pomieszczenia. Kiilto Kerafix nadaje się także do przyklejania arkuszy pianki polistyrenowej i poliuretanowej. Nie nadaje się do układania płytek, które będą stale stykały się z wodą.

Pokrycie

1–2 m²/l podłoża, zależnie od wycięć i wymiarów płytki

Wielkość opakowania
Kod EAN
1 l 6411511026016
3 l 6411511026030
10 l 6411511026108
Wielkość opakowania 1 l
Kod EAN 6411511026016
 
Wielkość opakowania 3 l
Kod EAN 6411511026030
 
Wielkość opakowania 10 l
Kod EAN 6411511026108
 
Gęstość / ciężar właściwy

1,45 kg/l

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez 18 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Pokrycie

1–2 m²/l podłoża, zależnie od wycięć i wymiarów płytki

Czas zachowania właściwości roboczych

10–20 min Zależnie od panujących warunków

Mrozoodporność

Zamarza (odporna na ujemne temperatury spoina klejowa)

Typ kleju

Dyspercja styrenowo-akrylanowa.

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton: maks. 4% wagowe lub wilgotność względna do 90%

Temperatura nakładania

18–25°C

Instrukcja obsługi

Odpowiednie podłoża to beton, cegła i wygładzone powierzchnie, także płyty cementowe lub kartonowo-gipsowe. Powierzchnia musi być sucha, mocna i stabilna (poprawne konstrukcje szkieletowe) oraz oczyszczona z pyłu. Płytki ceramiczne można także przyklejać na starych płytkach lub twardych okładzinach plastikowych: w takim przypadku po układaniu płytek należy poczekać 5–7 dni na wyschnięcie kleju przed przystąpieniem do fugowania. Stare płytki i plastikową okładzinę należy umyć środkiem Kiilto Laattapesu. Ponadto plastikowa okładzina musi zostać zmatowiona, aby zwiększyć jej przyczepność.

Nakładać klej na powierzchnię gładką pacą i rozprowadzać ją w dół zębatą pacą. Niezwłocznie przyłożyć płytki do powierzchni. Minimalna szerokość spoiny wynosi 2 mm. Ułożenie płytki i arkusza można poprawić w ciągu 15 minut od montażu. Fugowanie można rozpocząć najwcześniej 24 godziny po klejeniu. Jeśli podłoże nie jest chłonne, fugowanie można rozpocząć dopiero 5–7 dni po klejeniu. Nie próbować sztucznie przyspieszać suszenia.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak CE Znak pochodzenia