Kiilto Kerafiber

Wzmocniona mikrowłóknami, jednoskładnikowa membrana wodoszczelna do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych przed układaniem płytek. Można nanosić natryskowo. Oznaczenie CE, aprobata ETA, certyfikat systemu hydroizolacyjnego 141/00 wydany przez VTT.

Funkcje specjalne

  • wzmocniona mikrowłóknami
  • jednoskładnikowy
  • pokrycie 0,6 l /m² ściany, 0,8 l /m² podłoga.
  • czas schnięcia 2+6 h
  • wydajny, uszczelnienia wpustów rur za pomocą Kiilto XPU mocny i elastyczny, Kerfiber dobrze się rozprowadza, można aplikować natryskowo, nadaje się do mokrych pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Oznaczenie CE, aprobata ETA, Eurofins C51/99.

Zastosowanie

Kiilto Kerafiber jest gotową, wzmocnioną włóknami membraną wodoszczelną do stosowania na podłogach i ścianach w łazienkach, saunach oraz podobnych pomieszczeniach mokrych przed przystąpieniem do pokrywania ich płytkami. Nie nadaje się do użytku w miejscach stale znajdujących się pod wodą (np. w basenach) ani wystawiania na działanie temperatur powyżej 70°C (np. ściany sauny parowej).

Podłoże musi być suche, chłonne, odkurzone i równe. Wszystkie materiały, które mogą zmniejszać przyczepność membrany wodoszczelnej, muszą zostać usunięte. Konstrukcje słabe i giętkie należy usztywnić przed przystąpieniem do prac. Należy upewnić się, że konstrukcja i podłoże nadają się do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i układania płytek. Ogrzewanie podłogowe należy układać pod membraną wodoszczelną. Zgodność Kiilto Kerafiber z większością typów powszechnie stosowanych odpływów podłogowych poddano testom i uzyskano odpowiednie aprobaty. Należy zapewnić kompatybilność chemiczną odpływu podłogowego, konsultując się z naszym działem technicznym lub dostawcą odpływu podłogowego.

Substrate

Beton, cegły, gładź na bazie cementu oraz płyty kartonowo-gipsowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych.

Pokrycie

Podłogi minimum 0,8 l/m² = 1 kg/m² (minimum 2 aplikacje)
Ściany minimum 0,6 l/m² = 0,8 kg/m² (minimum 2 aplikacje)

Wielkość opakowania
Kod EAN
1 l / 1,3 kg 6411511640014
5 l / 6,5 kg 6411511640052
10 l / 13 kg 6411511640106
15 l / 19,5 kg 6411511640151
Wielkość opakowania 1 l / 1,3 kg
Kod EAN 6411511640014
 
Wielkość opakowania 5 l / 6,5 kg
Kod EAN 6411511640052
 
Wielkość opakowania 10 l / 13 kg
Kod EAN 6411511640106
 
Wielkość opakowania 15 l / 19,5 kg
Kod EAN 6411511640151
 
Gęstość / ciężar właściwy

1,30 kg/l

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, w temperaturze wyższej od 1°C, w szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku przez okres maks. 1 roku.

Pokrycie

Podłogi minimum 0,8 l/m² = 1 kg/m² (minimum 2 aplikacje)
Ściany minimum 0,6 l/m² = 0,8 kg/m² (minimum 2 aplikacje)

Podłoże

Beton, cegły, gładź na bazie cementu oraz płyty kartonowo-gipsowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych.

Grubość warstwy

Ściany: 0,4 mm (sucha warstwa)
podłogi 0,5 mm (sucha warstwa)

Lepkość

Ok. 40 000 mPa

Szybkość utwardzania

Ok. 2 h (1. warstwa), około 6 h (2. warstwa)

Siła wiązania

≥ 0,5 MPa

(draft) gęstość / ciężar właściwy

1,30 kg/l

(draft) przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, w temperaturze wyższej od 1°C, w szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku przez okres maks. 1 roku.

(draft) pokrycie

Podłogi minimum 0,8 l/m² = 1 kg/m² (minimum 2 aplikacje)
Ściany minimum 0,6 l/m² = 0,8 kg/m² (minimum 2 aplikacje)

Naprawa pęknięć

Kategoria 1: 0,4 mm (pokrycie 0,8 kg/m²)
Kategoria 2: 0,75 mm (pokrycie 1,0 kg/m²)
Kategoria 3: 1,5 mm (pokrycie 2,6 kg/m 2 or 1,4 kg/m² z zastosowaniem Kiilto Nurkkavahvikenauha)

(draft) podłoże

Beton, cegły, gładź na bazie cementu oraz płyty kartonowo-gipsowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych.

(draft) grubość warstwy

Ściany: 0,4 mm (sucha warstwa)
podłogi 0,5 mm (sucha warstwa)

(draft) lepkość

Ok. 40 000 mPa

Mrozoodporność

Zamarza

Typ kleju

Kauczuk syntetyczny SBR

Wilgotność podkładu podłogowego

Na podłogach i ścianach otynkowanych lub wykończonych produktami wyrównującymi Kiilto można wykonać zabezpieczenie przeciwwilgociowe po upływie wymaganego czasu schnięcia podanego w karcie danych technicznych danego produktu wyrównującego lub tynku.

Podłoże betonowe < 90% wilg. względnej

(draft) szybkość utwardzania

Ok. 2 h (1. warstwa), około 6 h (2. warstwa)

(draft) siła wiązania

≥ 0,5 MPa

(draft) naprawa pęknięć

Kategoria 1: 0,4 mm (pokrycie 0,8 kg/m²)
Kategoria 2: 0,75 mm (pokrycie 1,0 kg/m²)
Kategoria 3: 1,5 mm (pokrycie 2,6 kg/m 2 or 1,4 kg/m² z zastosowaniem Kiilto Nurkkavahvikenauha)

Temperatura nakładania

15–25°C

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

Maks. 70°C

(draft) mrozoodporność

Zamarza

(draft) typ kleju

Kauczuk syntetyczny SBR

(draft) wilgotność podkładu podłogowego

Na podłogach i ścianach otynkowanych lub wykończonych produktami wyrównującymi Kiilto można wykonać zabezpieczenie przeciwwilgociowe po upływie wymaganego czasu schnięcia podanego w karcie danych technicznych danego produktu wyrównującego lub tynku.

Podłoże betonowe < 90% wilg. względnej

Przepuszczalność pary wodnej

Pokrycie: ściany 33*10ˉ¹² kg/(m²*s*Pa), SD=6 m
Pokrycie: ściany 30*10ˉ¹² kg/(m²*s*Pa), SD=6,5 m

(draft) temperatura nakładania

15–25°C

(draft) odporność na temperaturę po wyschnięciu

Maks. 70°C

(draft) przepuszczalność pary wodnej

Pokrycie: ściany 33*10ˉ¹² kg/(m²*s*Pa), SD=6 m
Pokrycie: ściany 30*10ˉ¹² kg/(m²*s*Pa), SD=6,5 m

Instrukcja obsługi

Ściany:
W razie potrzeby zeszlifować i/lub wygładzić nierówne podłoża gładzią tynkarską Kiilto odpowiednią do stosowania pod membrany wodoszczelne i płytki ścienne. Suchą powierzchnię podłoża należy przed uszczelnieniem zagruntować Kiilto Keraprimer zgodnie z instrukcjami. Przed rozpoczęciem nakładania hydroizolacji należy odczekać, aż podkład gruntujący przeschnie przez co najmniej godzinę.

Przed użyciem wymieszać Kerafiber. Nanieść membranę Kiilto Kerafiber na pionowe narożniki, płyty kartonowo-gipsowe lub inne spoiny i łączenia materiałów na ścianach. Docisnąć taśmę Kiilto Nurkkavahvikenauha do świeżo naniesionej membrany wodoszczelnej i upewnić się że została dokładnie zwilżona. W przypadku przepustów rurowych wyciąć kawałek wzmocnienia około 10 x 10 cm i wyciąć w jego środku otwór około 4 mm mniejszy niż zewnętrzna średnica rury. Wyczyścić, przetrzeć papierem ściernym (by zwiększyć przyczepność) i zagruntować miejsca przepustów rur. Wcisnąć element uszczelniający przepust w świeżą membranę wodoszczelną i zapewnić jego całkowite zwilżenie. Można użyć także prefabrykowanych uszczelek do wzmacniania uszczelnień wpustów rur. Jest także możliwe użycie Kiilto XPU do uszczelnienia wpustów rur przed nałożeniem Kerafiber. Nanieść Kerafiber wałkiem na całą powierzchnię wymagającą uszczelnienia i pozostawić do wyschnięcia (do zmiany koloru). Nanieść drugą warstwę Kerafiber i pozostawić do wyschnięcia. Pierwsza powłoka powinna schnąć około dwie godziny. Druga powłoka powinna schnąć około sześć godzin. Czasy schnięcia zależą od grubości warstw i warunków. Sprawdzić, czy membrana jest zwarta (szczelna). Uszczelnić punkty porowate / cieńsze miejsca powłoki i odczekać, aż dokładnie wyschną. Grubość suchej membrany musi wynosić co najmniej 0,4 mm. Płytki ścienne kleić za pomocą klejów Kiilto FlexFIX Saneerauslaasti, Superfix DF, Kerapid Pikasaneerauslaasti, Lightfix lub HighFlex S2 DF. Po wyschnięciu kleju zafugować płytki fugą Kiilto Saumalaasti i uszczelnić pionowe narożniki ścian oraz wpusty elastycznym silikonem Kiilto Saniteettisilikoni.

Podłogi:
W razie potrzeby zeszlifować i/lub wygładzić nierówne podłoża masą samopoziomującą Kiilto. Podłogę z płyt budowlanych należy przed uszczelnieniem zagruntować podkładem Kiilto Keraprimer zgodnie z instrukcjami. Przed rozpoczęciem nakładania hydroizolacji należy odczekać, aż podkład gruntujący przeschnie przez co najmniej godzinę.

Przed użyciem wymieszać Kerafiber. Nanieść membranę Kiilto Kerafiber na poziome narożniki i przepusty rur i docisnąć taśmę Kiilto Nurkkavahvikenauha do świeżej membrany wodoszczelnej, uważając, aby była w całości zwilżona. W kątach i narożnikach wypukłych można zastosować prefabrykowane elementy narożne. Do odpływów podłogowych można zastosować samoprzylepne formatki Kiilto Kaivolaippa (lub Kiilto Lattiakaivovahvike). Odpływ podłogowy może być uszczelniony także Kiilto XPU, przed aplikacją mambrany Kerafiber.

Nanieść Kerafiber na całą powierzchnię wymagającą uszczelnienia i pozostawić pierwszą powłokę do wyschnięcia (do zmiany koloru). Nanieść drugą powłokę Kerafiber na całą powierzchnię wymagającą uszczelnienia i pozostawić do wyschnięcia (do zmiany koloru). Pierwsza powłoka powinna schnąć około 2 h. Druga powłoka powinna schnąć około 6 h. Czasy schnięcia zależą od grubości warstw i warunków. Sprawdzić, czy membrana jest zwarta (szczelna). Uszczelnić punkty porowate / cieńsze powłoki membraną wodoszczelną i odczekać, aż dokładnie wyschną. Grubość warstwy membrany wodoszczelnej wokół odpływu podłogowego musi wynosić minimum 1,2 mm, a na pozostałej części podłogi 0,5 mm. Przed przystąpieniem do układania płytek należy wyciąć otwór na odpływ podłogowy, mniejszy o około 60 mm od średnicy odpływu. Wykończyć odpowiednim pierścieniem zaciskowym. Płytki ścienne kleić za pomocą Kiilto Saneerauslaasti FlexFix, Superfix DF, Kerapid, Lightfix, HighFlex S2 DF, Floorfix DF lub Lattialaasti DF. Po całkowitym wyschnięciu zafugować płytki fugą do podłogi Kiilto Lattiasaumalaasti. Uszczelnić pionowe i poziome narożniki oraz przepusty elastycznym silikonem Kiilto Saniteettisilikoni (rózne kolory).

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.