Kiilto Kaivolaippa

Samoprzylepna butylowa formatka do wzmacniania uszczelnień odpływów podłogowych. Działa z systemami wodoszczelnymi Kiilto nakładanymi pędzlem.

Wielkość opakowania
Kod EAN
33 cm 6411513685303
Wielkość opakowania 33 cm
Kod EAN 6411513685303
 
Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Karta charakterystyki substancji dostępna na zapytanie. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychLEED