Kiilto K2

Membrana tiksotropowa do stosowania z płynnym składnikiem Kiilto K1, w systemie przeciwwilgociowym KIILTO K, wraz z folią KeraSafe Wetroom (system KeraSafe do mokrych pomieszczeń).

Zastosowanie

Kiilto K2 jest gotową, wzmocnioną mikrowłóknami membraną wodoszczelną na bazie wody, do stosowania na podłogach i ścianach w łazienkach, saunach oraz podobnych pomieszczeniach mokrych przed przystąpieniem do przyklejania płytek. Nie nadaje się do użytku w miejscach stale znajdujących się pod wodą (np. w basenach) ani wystawiania na działanie temperatur powyżej 70°C (np. ściany sauny parowej). Jest odpowiednia do montażu folii hydroizolacyjnej KeraSafe.

Podłoże musi być suche, chłonne, odkurzone i równe. Wszystkie materiały, które mogą zmniejszać przyczepność membrany wodoszczelnej, muszą zostać usunięte. Giętkie konstrukcje należy usztywnić przed przystąpieniem do prac. Należy upewnić się, że konstrukcja i podłoże nadają się do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i układania płytek. Ogrzewanie podłogowe należy układać pod membraną wodoszczelną.

Substrate

Beton, cegły, gładź na bazie cementu oraz płyty kartonowo-gipsowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych.

Pokrycie

1,0 kg/m² (min. 2 powłoki) system K

0,4 kg/m² system KeraSafe

Wielkość opakowania
Kod EAN
Kiilto K2 vedeneriste 1 l 6411512343013
Kiilto K2 vedeneriste 5 l 6411512343051
Kiilto K2 vedeneriste 10 l 6411512343105
Wielkość opakowania Kiilto K2 vedeneriste 1 l
Kod EAN 6411512343013
 
Wielkość opakowania Kiilto K2 vedeneriste 5 l
Kod EAN 6411512343051
 
Wielkość opakowania Kiilto K2 vedeneriste 10 l
Kod EAN 6411512343105
 
Gęstość / ciężar właściwy

1,30 kg/l

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez rok.

Pokrycie

1,0 kg/m² (min. 2 powłoki) system K

0,4 kg/m² system KeraSafe

Podłoże

Beton, cegły, gładź na bazie cementu oraz płyty kartonowo-gipsowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych.

Lepkość

ok. 40 000 mPa

Szybkość utwardzania

Ok. 2 h (1. warstwa), około 6 h (2. warstwa) system K

Naprawa pęknięć

Kategoria 2: 0,75 mm (pokrycie 1 kg/m²) system K

Kategoria 3: 1,5 mm system KeraSafe

Mrozoodporność

Zamarza

Typ kleju

Kauczuk syntetyczny SBR

Wilgotność podkładu podłogowego

Na podłogach i ścianach otynkowanych lub wykończonych produktami wyrównującymi Kiilto można wykonać zabezpieczenie przeciwwilgociowe po upływie wymaganego czasu schnięcia podanego w karcie danych technicznych danego produktu wyrównującego lub tynku.

Wilgotność betonu < 90% wilg. względnej

Temperatura nakładania

15–25°C

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

maks. 60°C

Przepuszczalność pary wodnej

2 077 000 s/m (system K)
3 300 000 s/m (system folii KeraSafe)

Instrukcja obsługi

System KeraSafe:

W razie potrzeby zeszlifować i/lub wygładzić nierówne podłoża gładzią Kiilto odpowiednią do stosowania pod membrany wodoszczelne i płytki ścienne. Suchą powierzchnię z płyt gipsowo-kartonowych należy przed uszczelnieniem zagruntować podkładem Kiilto Keraprimer zgodnie z instrukcjami. Przed rozpoczęciem nakładania hydroizolacji należy odczekać, aż podkład gruntujący przeschnie przez co najmniej godzinę.

Produkt należy wymieszać przed użyciem. Kiilto K2 należy nanieść wałkiem lub pędzlem na suchą, czystą powierzchnię, a następnie nałożyć folię hydroizolacyjną na mokrą warstwę bariery hydroizolacyjnej. Dokładnie docisnąć folię do podłoża i rozetrzeć w odpowiednim położeniu. Do klejenia połączeń na zakładkę, taśm, naroży i formatek do wzmacniania wpustów należy użyć kleju Kiilto KeraSeal.


System K (K1+K2):

Barierę hydroizolacyjną Kiilto K1 należy nanosić zgodnie z odrębnymi instrukcjami.
Produkt należy wymieszać przed użyciem. Nanieść membranę Kiilto K2 na pionowe narożniki, płyty kartonowo-gipsowe lub inne spoiny i łączenia materiałów. Taśmy, naroża i formatki do wzmacniania wpustów należy nakładać na mokrą warstwę membrany hydroizolacyjnej. Nanieść Kiilto K2 na całą powierzchnię przeznaczoną do uszczelnienia i pozostawić do wyschnięcia. Powtórnie nanieść Kiilto K2 na całą powierzchnię przeznaczoną do uszczelnienia i pozostawić do wyschnięcia. Czas schnięcia pierwszej warstwy wynosi około 2 h, a drugiej warstwy około 6 h. Czasy schnięcia zależą od grubości warstw i warunków. Gotowa membrana wodoszczelna musi mieć minimalną grubość 0,6 mm. Płytki kleić za pomocą Kiilto Flexfix, Superfix DF, Lightfix, Kerapid lub HighFlex S2 DF.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychZnak CE ETALEEDThe Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym ŁabędziemZnak pochodzenia