Kiilto K1

Płynna bariera do stosowania ze składnikiem KIILTO K2, w systemie przeciwwilgociowym KIILTO K (do nakładania wałkiem).

Zastosowanie

Kiilto K1 jest gotową barierą na bazie wody, przeznaczoną do zabezpieczania powierzchni przed parą wodną przed ułożeniem płytek (nie nadaje się do basenów). Bariera K1 musi być stosowana wraz z membraną hydroizolacyjną K2, zgodnie z systemem hydroizolacyjnym K.

Podłoże musi być suche, chłonne, odkurzone i równe. Wszystkie materiały, które mogą zmniejszać przyczepność membrany wodoszczelnej, muszą zostać usunięte. Konstrukcje słabe i giętkie należy usztywnić przed przystąpieniem do prac. Należy upewnić się, że konstrukcja i podłoże nadają się do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i układania płytek. Ogrzewanie podłogowe należy układać pod membraną wodoszczelną.

Substrate

Beton, cegły, gładź na bazie cementu oraz płyty kartonowo-gipsowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych.

Pokrycie

0,2 kg/m² (naniesione minimalnie 2 powłoki)

Wielkość opakowania
Kod EAN
Kiilto K1 höyrysulku 1 l 6411512344010
Kiilto K1 höyrysulku 5 l 6411512344058
Kiilto K1 höyrysulku 12 kg 6411512344102
Wielkość opakowania Kiilto K1 höyrysulku 1 l
Kod EAN 6411512344010
 
Wielkość opakowania Kiilto K1 höyrysulku 5 l
Kod EAN 6411512344058
 
Wielkość opakowania Kiilto K1 höyrysulku 12 kg
Kod EAN 6411512344102
 
Gęstość / ciężar właściwy

1,3 kg/l

Przechowywanie

W oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez rok.

Pokrycie

0,2 kg/m² (naniesione minimalnie 2 powłoki)

Podłoże

Beton, cegły, gładź na bazie cementu oraz płyty kartonowo-gipsowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych.

Lepkość

ok. 18 000 mPas

Szybkość utwardzania

Ok. 30 min (1. warstwa), około 1 h (2. warstwa)

Mrozoodporność

Zamarza

Typ kleju

Emulsja PVDC

Wilgotność podkładu podłogowego

< 90% wilg. względnej

Temperatura nakładania

15–25°C

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

maks. 60°C

Instrukcja obsługi

W razie potrzeby zeszlifować i/lub wygładzić nierówne podłoża gładzią Kiilto odpowiednią do stosowania pod membrany wodoszczelne i płytki ścienne. Podłoże należy oczyścić i osuszyć przed zastosowaniem K1.

Nanieść wałkiem jedną warstwę K1 bariery przeciw parze wodnej i pozostawić do wyschnięcia. Nanieść drugą warstwę i pozostawić do wyschnięcia. Czas schnięcia pomiędzy naniesionymi warstwami wynosi około 30 min Całkowite zużycie musi wynosić 0,2 kg/m² (dwie warstwy).

Na wyschniętą powierzchnię powłoki K1 nanieść warstwę membrany wodoszczelnej K2 zgodnie z odrębną instrukcją.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychZnak CE ETALEEDThe Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym ŁabędziemZnak pochodzenia