M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychIMOZnak pochodzenia

Kiilto FP 1000

Zastosowanie

Kiilto FP 1000 jest jednoskładnikowym klejem, który tworzy mocną i lekko elastyczną spoinę. Nie zawiera izocyjanianów ani rozpuszczalników. Ze względu na właściwości tiksotropowe Kiilto FP 1000 idealnie nadaje się do nakładania pacą na ścianach i sufitach. Klej jest klasyfikowany jako ognioodporny zgodnie z przepisami IMO FTPC Resolution MSC.61 (67) Part 5 oraz ma certyfikat MED (koło sterowe). Klej ma znak CE i spełnia wymagania normy emisji M1 dla materiałów budowlanych. Kiilto FP 1000 nadaje się do przyklejania np. płytek ceramicznych lub mozaiki szklanej do metalu, PVC i betonu. Siła klejenia spełnia wymagania norm EN 12003 i EN 1348 po próbach odporności na wodę.

Wielkość opakowania
Product Code
Kiilto FP 1000 14 kg/10 l T2454.010  
Wielkość opakowania Kiilto FP 1000 14 kg/10 l
Product Code T2454.010
 
Kolory

Złamana biel

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,45 kg/dm³

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym, nieotwieranym opakowaniu w temperaturze 10–25°C przez 6 miesięcy.

Czas schnięcia otwartego

ok. 30 min (20°C, wilg. względna 50%)

Konsystencja

Niespływająca pasta

Szybkość utwardzania

Fugowanie po 30 min - 2 h (20°C)

Wielkości opakowania

10 l

Mrozoodporność

Chronić przed zamarznięciem. Po utwardzeniu produkt jest mrozoodporny.

Wydłużenie przy zerwaniu

65% (DIN53504)

Zużycie

300–1000 g/m²

Wytrzymałość na rozciąganie

3,5 N/mm² (DIN53504)

Instrukcja obsługi

Klejone powierzchnie muszą być czyste. Usunąć z klejonych powierzchni utleniony nalot, tłuszcz i inne zanieczyszczenia przy użyciu środka Kiilto Maalarinpesu lub rozpuszczalnika albo przez przeszlifowanie. Przy nakładaniu kleju do płytek Kiilto FP 1000 na beton, wilgotność względna powierzchni może wynosić maks. 90%. Nałożyć klej pacą lub innym narzędziem do nakładania na jedną lub obie powierzchnie, które mają zostać połączone. Usunąć świeże plamy kleju za pomocą kawałka tkaniny i wyczyścić powierzchnię acetonem lub ksylenem. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie. Zalecamy stosowanie kleju w temperaturze pokojowej. Klejenie można jednak przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy 5–10°C), ale w takich warunkach czas utwardzania znacznie się wydłuży, a smarowność pogorszy się.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychIMOZnak pochodzenia