Kiilto Floor Heat DF 3–50 mm

Masa wyrównująca o ograniczonej zawartości pyłu zawierająca włókna wzmacniające, do podłóg z ogrzewaniem podłogowym. Nadaje się do systemów z ogrzewaniem wodnym jak i elektrycznym Przeznaczona również do ogólnych prac związanych z wyrównywaniem podłóg. Niskoalkaliczna. Spoiwo cementowe.

Funkcje specjalne

  • niepyląca, wzmocniona włóknami, wielozadaniowa
  • idealnie nadaje się do podłóg z ogrzewaniem podłogowym i wykonywania spadków, ogólnego poziomowania
  •  1.7 kg/m²/mm
  • obciążenie chodem: 1 h
  • pokrywanie: 30 mm /1–2 d, 50 mm/3 d
  • zastosowanie wewnątrz budynków

Zastosowanie

Masa wyrównująca na bazie cementu zawierająca włókna wzmacniające oraz dodatki poprawiające elastyczność i przyleganie do podłóg z ogrzewaniem podłogowym. Nadaje się do systemów z rurami z wodą grzewczą i przewodami elektrycznymi. Nadaje się również do słabych podłoży do renowacji przed położeniem okładziny. Dzięki nowej technologii produkt jest prawie niepylący Podłoże betonowe musi spełniać standardy krajowe.
Warstwa niskoalkalicznego podkładu chroni spoinę klejową i okładzinę winylową przed wilgocią alkaliczną pochodzącą z betonowego podłoża. Jak wykazały badania efekt ochronny zapewnia 5 mm warstwa podkładu Kiilto Floor Heat DF.

Podłoże musi być czyste i stabilne. Należy usunąć mleczko cementowe, resztki farby, pozostałości kleju i inne zanieczyszczenia oraz zamieść i dokładnie odkurzyć np. odkurzaczem podłogę Podczas instalacji ogrzewania podłogowego należy upewnić się, że podłoże jest wystarczająco mocne, aby wytrzymać ruchy termiczne.
Podłoże musi być przeszlifowane i wyczyszczone przed przez zagruntowaniem i aplikacją masy poziomującej, by zapewnić dobrą przyczepność.
Zainstaluj rurki/kable zgodnie z instrukcją producenta na wyschniety grunt/warstwę łączącą. Nastepnie nanieś wylewkę poziomującą.
Dokładnie usunąć mleczko cementowe i zachlapania farbą oraz starannie odkurzyć podłogę. Podłoże musi być czyste, mocne i trwałe. Przed położeniem wylewki podłoża betonowe zagruntować rozcieńczonym 1:4 Kiilto Start Primer lub PrimerOne (20% grunt/80% woda).
Podłoże musi spełniać normy krajowe.


Przy wykonywniu ogrzewania podłogowego , należy podłoże wyszlifować i wyczyścić aby grunt i wylewka poziomująca miała właściwą przyczepność.
Rury/przewody grzewcze ogrzewania podłogowego należy instalować zgodnie z instrukcjami producenta na wyschniętą warstwę wiążącą/grunt. Następnie kontynuować wyrównywanie.

Pokrycie

Masa materii stałej w warstwie 1 mm/m² — około 1,7 kg (ok. 12 litrów wylewki/worek).

Wielkość opakowania
Kod EAN
20 kg 6411512001203
Wielkość opakowania 20 kg
Kod EAN 6411512001203
 
pH

< 11 (niskoalkaliczna)

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu przez rok.

Zdatność do powlekania

1–2 dni / 30 mm
ok. 3 dni / 50 mm
(23°C, wilg. względna 50%)

Pokrycie

Masa materii stałej w warstwie 1 mm/m² — około 1,7 kg (ok. 12 litrów wylewki/worek).

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

1–3 godz.(23°C, wilg. względna 50%)

Kurczenie

< 0,4‰ (23°C, wilg. względna 50%)

Grubość warstwy

3–50 mm

Lepkość

Natężenie przepływu: 125–135 mm (EN 12706)

Klasa ogniowa

A2fl-s1

Proporcja mieszania

ok. 3,0 l wody / worek 20 kg (spadki)
ok. 3,7 l wody / 20 kg worek (poziomowanie)

Czas zachowania właściwości roboczych

ok. 20 min.(23°C, wilg. względna 50%)

Siła wiązania

> 1,5 MPa, EN 13813

Wielkości opakowania

Worek 20 kg

Wytrzymalość na zginanie

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Maks. wielkość cząsteczki

ok. 1 mm

Typ kleju

Proszek zawierający włókna polimerowe, specjalny cement i kwarc

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90% wilg. względnej

Wytrzymałość na ściskanie

C30 (> 30 MPa), EN 13813

Temperatura nakładania

Temperatura optymalna 18–23°C, minimalna +10°C

Certyfikaty i atesty

CT-C30-F7 (EN13813), M1

Instrukcja obsługi

Napełnić naczynie do mieszania wymaganą ilością czystej wody. Wsypywać proszek do chłodnej (10–25°C), czystej wody, stale mieszając, aż powstanie jednorodna, elastyczna masa. Pozostawić mieszaninę na około 2 min. Następnie wymieszać jeszcze raz przed użyciem.

Nakładać wylewkę za pomocą szerokiej pacy stalowej. W trakcie wyrównywania upewnić się, że kable grzewcze/mata/rury są właściwie zanurzone w wylewce, dzięki czemu ciepło będzie rozchodziło się równomiernie, a pomiędzy wylewką a podłożem powstanie prawidłowe wiązanie. Warstwa wylewki musi wyschnąć, aby można było na nią nałożyć następną.

Nie należy przyspieszać schnięcia wylewki, stosując ogrzewanie lub wentylację. Zbyt szybkie schnięcie może powodować powstawanie pęknięć włoskowatych. Temperatura powierzchni podłóg z ogrzewaniem podłogowym nie powinna przekraczać +28°C. W przypadku większych powierzchni należy rozważyć stosowanie ruchomych złącz (złącza podłoga-ściana, wloty; w wydłużonych pomieszczeniach (stosunek długości boków 2:1) należy układać ruchome złącza co 5 metrów, dzielić większe powierzchnie na mniejsze sekcje itp.).

Jeśli temperatura w poziomowanym pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle, wilgotność względna jest bardzo niska lub podłoga jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zaleca się przykrycie podłogi plandeką lub użycie środka Kiilto Care, gdy tylko chodzenie po niej będzie możliwe. Podłogę należy pokryć parkietem lub innymi materiałami względnie szybko po utwardzeniu i wyschnięciu Zapobiegnie to nadmiernemu wysuszeniu się powierzchni, pęknięciom i odrywaniu się kawałków.
W optymalnych warunkach schnięcia (20ºC, 50% RH) okładzinę podłogową można nałożyć po 1–3 dniach, w zależności od grubości wylewki. Wylewka wkrótce uzyska odpowiednią twardość powierzchni i chemicznie zaabsorbuje wodę w ilości opisanej w instrukcji. Wysoka wilgotność podłoża i niesprzyjające warunki wydłużą proces schnięcia. Należy postępować zgodnie z instrukcjami montażu okładziny dostarczonymi przez producenta oraz z wymogami krajowymi dotyczącymi wilgotności podłoża. Przy ocenie przydatności podłogi do pokrycia należy wziąć pod uwagę całą konstrukcję podłogi.

Produkt odpowiedni także do podłóg, które mają być malowane, znajdujących się w mniej używanych pomieszczeniach, ale nie do podłóg w garażach, łazienkach itd. W miejscach, w których stosuje się hydroizolację, na przykład w podłogach łazienkowych, warstwa wyrównująca powinna się znajdować pod membraną hydroizolacyjną. W przypadku podłóg z ogrzewaniem podłogowym w suchych pomieszczeniach można zainstalować membranę uszczelniającą pomiędzy wyrównaniem a płytkami, gdzie będzie działać jako warstwa tłumiąca, chroniąca przed naprężeniami podłoża.

Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów).

Uwaga! Nie używać nadmiernej ilości wody, gdyźż może to osłabić posadzkę oraz powodować rozwarstwienie i pękanie.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychZnak CE LEEDThe Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym ŁabędziemZnak pochodzenia