Kiilto Fiberflex DF Kuitulattiatasoite 2–20 mm

Mocny, wzmacniany włóknami, cementowy, samorozpływalny o zmniejszonym pyleniu specialny podkład podłogowy do drewnianych podłóg i słabych remontowanych podłóg. Także pod malowane podłogi i na ogrzewanie podłogowe w suchych pomieszczeniach. Niskoalkaliczna.

Funkcje specjalne

  •  dust reduced, fibre-reinforced
  •  especially for renovation and wooden subfloors
  •  paintable
  •  walkable 4 h
  •  coatable 1–3 d
  •  coverage 1.6 kg/m²/mm
  •  approx. 12 litres mass/bag
   

Zastosowanie

Masa podłogowa cementowa z włóknami wzmacniającymi i poprawiającymi elastyczność i przyczepność do betonu, drewnianych i słabych podłoży do renowacji, przed położeniem podkładu wygładzającego bądź pokrycia podłogi. Produkt prawie bezpyłowy podczas mieszania. Zalecana grubość warstwy 2–20 mm. Odpowiedni także do poziomowania mocnych jastrychów (klasa min. C 30) przed położeniem parkietu mozaikowego na małych powierzchniach (max. 10 m2) z ogrzewaniem podłogowym.

Mleczko cementowe, plamy z farb i inne zanieczyszczenia powierzchni podłoża cementowego usunąć szlifując i dokładnie zamieść lub wyczyścić odkurzaczem. Przed położeniem wylewki podłoża betonowe zagruntować rozcieńczonym Kiilto Start Primer (1:4 Kiilto Start Primer) lub PrimerONE 20% grunt/80% woda). Powierzchnie w trakcie renowacji oraz podłoża z płyt należy wstępnie zagruntować za pomocą nierozcieńczonego gruntu Kiilto Start Primer lub PrimerOne przed ich poziomowaniem. Niechłonne podłoża, takie jak płytki ceramiczne lub pomalowane podłoza można zagruntować Kiilto FIX Primer. Drewniane i inne remontowane podłoża wyszlifować i wyczyścić. Szpary w drewnianych podłożach zalepić Kiilto ACRYL - masą i wzmocnić śrubami, jeśli potrzeba. Zagruntować nierozcieńczonym Kiilto Start Primer.
Podłoże musi spełniać normy krajowe.

Pokrycie

1 mm warstwa/m² waży ok. 1.6 kg (ok. 12 ltr zaprawy/worek).

Wielkość opakowania
Kod EAN
20 kg 6411512090207
Wielkość opakowania 20 kg
Kod EAN 6411512090207
 
pH

< 11 (niskoalkaliczne)

Przechowywanie

Nieotwarte opakowanie w suchym miejscu 1 rok.

Zdatność do powlekania

1–3 ( 23 °C, 50 % RH )

Pokrycie

1 mm warstwa/m² waży ok. 1.6 kg (ok. 12 ltr zaprawy/worek).

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

ok. 4 h( 23 °C, 50 % RH )

Kurczenie

< 0.4 ‰ ( 23 °C, 50 % RH )

Grubość warstwy

2–20 mm

Lepkość

Rozpływ 130–140 mm, EN 12706

Klasa ogniowa

A2fl-s1

Proporcja mieszania

4.2–4.5 l woda / 20 kg worek

Czas zachowania właściwości roboczych

ok. 30 min.( 23 °C, 50 % RH )

Siła wiązania

> 1.5 MPa, EN 13813

Wielkości opakowania

20 kg bag

Wytrzymalość na zginanie

F10 (> 10 MPa), EN 13813

Maks. wielkość cząsteczki

0.3 mm

Typ kleju

specialny proszek cementowy-włókna polimerowe-kwarc

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90 % RH

Wytrzymałość na ściskanie

C40 (> 40 MPa), EN 13813

Temperatura nakładania

Optimal +18-23 °C, minimum +10 °C

Certyfikaty i atesty

CT-C40-F10 (EN13813), M1

Instrukcja obsługi

Napełnij wiadro odpowiednią ilością czystej wody. Wsypuj proszek do chłodnej wody (+10-25 st.C )powoli mieszając, aż do uzyskania gładkiej plastycznej masy. Odstaw na ok. 2 min. i wymieszaj ponownie.

Nakładaj równą warstwę stalową lub zębatą szpachlą. Warstwa kolejna musi wyschnąć przed położeniem następnej. Nie przyspieszać schnięcia sztucznie, ponieważ może to doprowadzić do mikropęknięć. Jeśli temperatura jest wyższa niż zwykle, a wilgotność względna bardzo niska, lub gdy na podłogę pada bezpośrednio światło słoneczne, zalecamy przykrycie brezentem dopóki nie wyschnie i będzie się nadawać do chodzenia. Okrywanie podłogi powinno być wykonane zaraz po wyschnięciu i utwardzeniu się, co zapobiega zbytniemu wysuszeniu i pękaniu.

Odpowiednia także do pomalowania, ale do pomieszczeń z lekkim obciążeniem ruchem (ale nie w garażach i łazienkach itp.).

W pomieszczeniach wilgotnych z hydroizolacją np. podlogi łazienkowe - stosować pod membranę wodoszczelną.

Nie nadaje się do pomieszczeń z wodą - np. basenów itp.

Uwaga! Nie uzywać nadmiaru wody do zaprawy, gdyz moze to osłabic wytrzymałość i prowadzic do rozwarstwienia i pęknięć.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychZnak CE LEEDZnak pochodzenia