Kiilto EPS Light DF Lattiamassa

Niepyląca, wyjątkowo lekka wylewka wyrównująca z cementem i granulatem styropianowym do wylewania podłóg ślepych. Odpowiednia do podłoży drewnianych, betonowych i innych stabilnych podłoży. Ok. 45 litrów masy/worek. Przewodność cieplna 0,13 W/mK.

Funkcje specjalne

  • bardzo lekka wylewka wyrównująca z cementem i granulatami styropianowym
  • niepyląca
  • prawie we wszystkich grubościach
  • 45 l gotowej wylewki/worek
  • przewodność cieplna około 0,13 W/mK 
  • wstępne wypełnienia
  • pokrywanie : 20

Zastosowanie

Niepyląca, wyjątkowo lekka wylewka wyrównująca z cementem i granulatem styropianowym do wylewania podłóg ślepych. Nadaje się do wypełniania przestrzeni między drewnianymi kratownicami, do innych celów związanych z wypełnianiem, a także do konstrukcji podłóg podniesionych. Aby zapewnić wymaganą wytrzymałość, warstwa wylewki jest wygładzana odpowiednią gładzią wzmocnioną włóknem Kiilto Oy (minimalna warstwa gładzi podłogowej wynosi 15 mm). Odpowiednia do stosowania w pomieszczeniach suchych i mokrych. Przewodność cieplna ok. 0,13 W/mK

1. Posadzka żywiczna / mocne podłoże betonowe lub płyta budowlana: podłoże musi być czyste, zwarte i stabilne. Usunąć mleczko cementowe, resztki farby, pozostałości kleju i inne zanieczyszczenia oraz wyszorować lub dokładnie odkurzyć podłogę.
Przed położeniem wylewki podłoża betonowe są gruntowane rozcieńczonym Kiilto Start Primer (10–20% podkładu /80–90% wody). Jeśli podłoże jest wykonane z płyt budowlanych, nakładać Kiilto Start Primer bez rozcieńczania. Warstwa wylewki musi wynosić co najmniej 15 mm.

2. Wylewka pływająca: wylewkę oddziela się od podłoża np. za pomocą tkaniny separacyjnej Kiilto Valusuojakangas lub papieru perforowanego. Wylew oddziela się od ścian i otworów wlotowych za pomocą płyt separacyjnych / elastycznego uszczelniacza. Warstwa wylewki musi wynosić co najmniej 30 mm. Wylewka jest zawsze wzmacniana siatką ze stali lub włókna szklanego (patrz oddzielne ilustracje konstrukcyjne).
Rury/kable grzewcze ogrzewania podłogowego są zawsze przymocowane do stalowej siatki.

Pokrycie

Masa suchych części stałych w warstwie 1 mm/m² około 0,36 kg (ok. 45 litrów wylewki/worek).

Wielkość opakowania
Kod EAN
17 kg / 50 l 6411512030173
Wielkość opakowania 17 kg / 50 l
Kod EAN 6411512030173
 
Gęstość / ciężar właściwy

utwardzona 440 kg/m3

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu maks. 1 rok w suchym miejscu.

Zdatność do powlekania

można wygładzić za pomocą odpowiedniej gładzi podłogowej Kiilto po 20–30 godz. w dobrych warunkach schnięcia (18–20°C, 50% wilg. wzgl.)

Pokrycie

Masa suchych części stałych w warstwie 1 mm/m² około 0,36 kg (ok. 45 litrów wylewki/worek).

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

8–10 h (20°C, wilg. wzgl. 50%)

Grubość warstwy

Konstrukcja żywiczna 15 mm, konstrukcja pływająca min. 30 mm

Klasa ogniowa

B fl-s1

Proporcja mieszania

7,5–9,5 l wody / worek 50 l
(7,5 l ręcznie, 9,5 l za pomocą pompy)

Czas zachowania właściwości roboczych

Ok. 60 min

Wielkości opakowania

50 l plastic bag/n. 17 kg

Maks. wielkość cząsteczki

1-3 mm

Typ kleju

Proszek na bazie cementu z granulatem styropianowym

Temperatura nakładania

10-25 °C

Certyfikaty i atesty

M1

Instrukcja obsługi

Wsypywać środek EPS Light DF do chłodnej (+10–20°C), czystej wody. Ilość wody zależy od zastosowanej metody nakładania (ręczne/za pomocą pompy).
Aby zapewnić jednolitą mieszankę, należy zawsze zużywać całe worki.

Nakładać równomiernie przy użyciu pacy i/lub szerokiej stalowej kielni. Następnie wylewka jest zacierana, aby powierzchnia stała się gęsta i gładka. Zabezpieczyć świeżą powierzchnię wylewki przed zbyt szybkim wysuszeniem. Jeśli powierzchni nie można wygładzić w ciągu 5 dni od wylania, należy ją przykryć folią plastikową.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychLEED