Kiilto Asetoni

Aceton techniczny do rozpuszczalnika, rozcieńczalnika lub środka czyszczącego.

Zastosowanie

Aceton jest przeznaczony do usuwania smaru i czyszczenia powierzchni z drewna, metalu, plastiku i szkła przed klejeniem lub przygotowaniem powierzchni. Nadaje się do rozcieńczania preparatów na bazie acetonu i usuwania plam z klejów i farb różnego typu.

Wielkość opakowania
Kod EAN
5 l 6411515060054
Wielkość opakowania 5 l
Kod EAN 6411515060054
 
Gęstość / ciężar właściwy

0,8 kg/l

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez 18 miesięcy.

Klasa ogniowa

Temperatura wrzenia około 56°C

Temperatura nakładania

Najniższa 15°C

Instrukcja obsługi

Przed usunięciem smaru należy sprawdzić, wykonując w razie potrzeby próby, czy materiał wytrzymuje działanie acetonu. Na podstawie instrukcji rozcieńczanego produktu sprawdzić, czy można go rozcieńczyć acetonem. Unikać kontaktu ze skórą, ponieważ aceton intensywnie ją wysusza. Aceton jest palny.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Zawiera lotne i palne rozpuszczalniki. Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.