Kiilto Airblock Fiber

Jednoskładnikowy środek uszczelniający w formie pasty, wzmocniony włóknem, na bazie wody i bez rozpuszczalników. Można go nakładać pędzlem lub wałkiem na powierzchnie pionowe, poziome i sufitowe.

Funkcje specjalne

  • bardzo elastyczna powłoka uszczelniająca wycieki powietrza
  • w formie pasty
  • rozprowadzanie za pomocą malowania
  • do uszczelniania przepustów, łączeń okiennych i drzwiowych, łączeń pomiędzy podłogami a ścianami oraz łączeń pomiędzy ścianami a sufitami. Do zastosowań w pomieszczeniach.

Zastosowanie

Wypełniająca powłoka w formie pasty, bardzo elastyczna, na bazie wody, zapobiega wyciekom powietrza. Produkt łatwy do nakładania. Doskonałe przyleganie do różnych rodzajów podłoża. Nadaje się do powierzchni pionowych, poziomych i sufitowych, łączeń, a także przepustów. Nadaje się do nieogrzewanych przestrzeni wewnętrznych.Może być używany jako uszczelnienie przed przedostawaniem się radonu.

Pokrycie

Ok. 1 kg/m²

pH

ok. 9

Kolory

Biały

Gęstość / ciężar właściwy

1.25

Przechowywanie

Przechowywanie w temperaturze powyżej 1 °C w szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku przez maks. 1 rok.

Pokrycie

Ok. 1 kg/m²

(draft) ph

ok. 9

Grubość warstwy

ok. 0,4 mm

Lepkość

Ok. 65 000 mPas

Konsystencja

Pasta wzmacniana włóknem

Siła wiązania

Różne podłoża Beton: 2,1 MPa
Mieszanka do poziomowania szorstkiej podłogi: 1,3 MPa (Kiilto 70)
Płynny środek poziomujący: 1,6 MPa (Kiilto TopPlan)
Tynk ścienny: 2,7 MPa (Kiilto CR DF)
Cegła: 1,8 MPa
Płyta wiórowa: 1,5 MPa
Stal nierdzewna (metal): 2,1 MPa
Aluminium: 1,9 MPa
Kiilto Block: 2,8 MPa
Kiilto Hydrablock: 2,7 MPa
Cegła wapienno-piaskowa, płyta wiórowa i płyty gipsowe: przyczepność przekracza wytrzymałość podłoża

(draft) kolory

Biały

(draft) gęstość / ciężar właściwy

1.25

Wielkości opakowania

10 kg / 8.1 L

(draft) przechowywanie

Przechowywanie w temperaturze powyżej 1 °C w szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku przez maks. 1 rok.

(draft) pokrycie

Ok. 1 kg/m²

Naprawa pęknięć

3,8 mm (EN 1062-7 (mod))

(draft) grubość warstwy

ok. 0,4 mm

(draft) lepkość

Ok. 65 000 mPas

Mrozoodporność

Zamarza

(draft) konsystencja

Pasta wzmacniana włóknem

Typ kleju

Hybrydowy SBR

(draft) siła wiązania

Różne podłoża Beton: 2,1 MPa
Mieszanka do poziomowania szorstkiej podłogi: 1,3 MPa (Kiilto 70)
Płynny środek poziomujący: 1,6 MPa (Kiilto TopPlan)
Tynk ścienny: 2,7 MPa (Kiilto CR DF)
Cegła: 1,8 MPa
Płyta wiórowa: 1,5 MPa
Stal nierdzewna (metal): 2,1 MPa
Aluminium: 1,9 MPa
Kiilto Block: 2,8 MPa
Kiilto Hydrablock: 2,7 MPa
Cegła wapienno-piaskowa, płyta wiórowa i płyty gipsowe: przyczepność przekracza wytrzymałość podłoża

(draft) wielkości opakowania

10 kg / 8.1 L

(draft) naprawa pęknięć

3,8 mm (EN 1062-7 (mod))

Temperatura nakładania

+15–25 °C

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

-20…+70 °C

(draft) mrozoodporność

Zamarza

(draft) typ kleju

Hybrydowy SBR

Przepuszczalność pary wodnej

Sd = 18 m
Przepuszczalność pary (EN ISO 12572:2001 warunek A)

(draft) temperatura nakładania

+15–25 °C

(draft) odporność na temperaturę po wyschnięciu

-20…+70 °C

(draft) przepuszczalność pary wodnej

Sd = 18 m
Przepuszczalność pary (EN ISO 12572:2001 warunek A)

Certyfikaty i atesty

M1

(draft) certyfikaty i atesty

M1

Instrukcja obsługi

Produkt należy wymieszać przed użyciem. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogą pogorszyć przyczepność, w tym luźny materiał, kurz, brud i osad soli. Wypełnić wgniecenia i otwory. Nałożyć dwie równe warstwy preparatu Airblock Fiber. Drugą powłokę można nałożyć bezpośrednio po pierwszej (mokrą na mokro). Czas schnięcia zależy od panujących warunków i grubości warstwy.
W razie potrzeby preparat Kiilto Airblock Fiber można stosować z taśmą uszczelniającą Kiilto Butyylinauha lub Kiilto KeraSafe Saumanauha.
Gdy Airblock Fiber nie jest pokryty jego odporność na zniszczenie i światło UV jest ograniczona. Należy rozpatrywać pokrywanie Airblock Fiber oddzielnie dla każdego przypadku.

Narzędzia: pędzel lub wałek.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychLEEDZnak pochodzenia