Kiilto ACRYL elastyczna lateksowa masa klejąco-uszczelniająca

Uszczelnianie szczelin między konstrukcjami. Może także służyć do naprawiania wewnętrznych pęknięć. Pod malowanie. Po zamalowaniu nadaje się do użytku także na zewnątrz.

Funkcje specjalne

  • Do uszczelniania konstrukcji różnego rodzaju
  •  Do uszczelniania i naprawiania pęknięć
  •  Na bazie wody
  •  Pod malowanie
  •  Po zamalowaniu nadaje się także do stosowania na zewnątrz.
   

Zastosowanie

Kiilto Acryl to jednoskładnikowy uszczelniacz lateksowy do spajania i uszczelniania. Możliwe zastosowania to m.in. ramy drzwiowe i okienne oraz inne konstrukcje, narożniki, łączenia, boazerie i pęknięcia. Nadaje się do zamalowania. Spełnia wymogi normy EN 15651-1:2012.

Pokrycie

Spoina 5 × 5 mm, około 12 m/wkład

Wielkość opakowania
Product Code
Kod EAN
Kiilto Acryl 310 ml T2444.926   6411512444291
Wielkość opakowania Kiilto Acryl 310 ml
Product Code T2444.926
Kod EAN 6411512444291
 
Gęstość / ciężar właściwy

Ok. 1,7 kg/dm³

Przechowywanie

W nieotwieranych pojemnikach, powyżej +1°C. Najlepiej zużyć do dnia: patrz na wkładzie.

Pokrycie

Spoina 5 × 5 mm, około 12 m/wkład

Kurczenie

Maks. 20%

Szybkość utwardzania

Stan pyłosuchy 20–30 min/+20°C, zdatny do malowania po 24 h Czas utwardzania 1–2 tygodnie zależnie od wielkości spoiny.

Wielkości opakowania

310 ml

Typ kleju

Dyspersja akrylowa

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

Od -20°C do + 70°C

Maks. odkształcenie spoiny

maks. 10% szerokości spoiny

Instrukcja obsługi

Spajana powierzchnia musi być wolna od pyłu i smaru. Jako spodniego wypełniacza do fugi można użyć profilu piankowego.

Rozetnij stożek na przednim końcu wkładu. Wkręć końcówkę do wytłaczania na miejsce i przytnij ją na wymaganą wielkość. Spajana powierzchnia musi być wolna od pyłu i smaru. Wtłocz silikon w fugę i natychmiast go wygładź pacą lub czubkiem palca zwilżonym czystą wodą.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak CE The Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym Łabędziem