Kiilto 97 DF Lattiatasoite 1–7 mm

Niepyląca gładź podłogowa do nakładania przed ukłożeniem okładziny podłogowej. Dobre właściwości samopoziomujące. Do pompowania. Niskoalkaliczna. Spoiwo cementowe.

Funkcje specjalne

  • do wygładzania podłóg
  • dobre własności wypełniające
  • o zredukowanym pyleniu, samopoziomująca, do nanoszenia agregatem z pompą, 
  • można malować
  • 1.6 kg/m²/mm
  • obciążenie chodem po 4 h
  • pokrywanie po: 24 h
  • do wewnątrz budynków

Zastosowanie

Nadaje się do wyrównywania powierzchni podłogowych przy grubości 1–7 mm przed układaniem wykładziny podłogowej.
Formuła DF o zmniejszonej zawartości pyłu ogranicza ilość pyłu unoszącego się w powietrzu podczas mieszania.
Warstwa niskoalkalicznego podkładu chroni spoinę klejową i okładzinę winylową przed wilgocią alkaliczną pochodzącą z betonowego podłoża. Jak wykazały badania efekt ochronny zapewnia 5 mm warstwa podkładu Kiilto 97 DF.
Podłoże musi być czyste, zwarte i stabilne. Usunąć mleczko cementowe, zachlapania farbą, resztki kleju i inne zanieczyszczenia oraz starannie odkurzyć podłogę. Przed położeniem wylewki podłoża betonowe są gruntowane rozcieńczonym Kiilto Start Primer (1:4 Kiilto Start Primer) lub PrimerONE 20% Kiilto Primer/80% wody). Powierzchnie w trakcie renowacji oraz podłoża z płyt należy wstępnie zagruntować za pomocą nierozcieńczonego gruntu Kiilto Start Primer lub PrimerOne przed ich poziomowaniem. Niechłonne podłoża, takie jak płytki ceramiczne lub pomalowane podłoza można zagruntować Kiilto FIX Primer.

Pokrycie

Masa materii stałej w warstwie 1 mm/m² — około 1,6 kg (ok. 12 l wylewki/worek).

Wielkość opakowania
Kod EAN
Kiilto 97 DF 20 kg 6411512079202
Wielkość opakowania Kiilto 97 DF 20 kg
Kod EAN 6411512079202
 
pH

< 11 (niskoalkaliczna)

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu maks. 1 rok w suchym miejscu.

Zdatność do powlekania

ok. 24 godz./7 mm

Pokrycie

Masa materii stałej w warstwie 1 mm/m² — około 1,6 kg (ok. 12 l wylewki/worek).

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

ok. 4 h (23°C, wilg. względna 50%)

Kurczenie

< 0,6‰ (23°C, wilg. względna 50%)

Grubość warstwy

1-7 mm

Lepkość

Przepływ 150-160 mm, EN 12706

Klasa ogniowa

A2fl-s1

Szybkość utwardzania

7mm/24 h (23°C, wilg. względna 50%)

Proporcja mieszania

5,2-5,6 l wody / worek 20 kg

Czas zachowania właściwości roboczych

Ok. 20 min (23°C, wilg. względna 50%)

Siła wiązania

> 1,5 MPa, EN 13813

Wielkości opakowania

20 kg bag

Wytrzymalość na zginanie

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Maks. wielkość cząsteczki

0,3 mm

Typ kleju

Proszek polimerowo-cementowo-wapienny na bazie kwarcu

Wilgotność podkładu podłogowego

beton < 90 % wilg. względnej

Wytrzymałość na ściskanie

C30 (> 30 MPa), EN 13813

Temperatura nakładania

Temperatura optymalna 18 do 23°C, minimalna +10°C

Certyfikaty i atesty

CT-C30-F7 (EN13813), M1

Instrukcja obsługi

Napełnić naczynie do mieszania wymaganą ilością czystej wody. Wsypywać proszek Kiilto 97 DF do chłodnej (+10–25°C), czystej wody, stale mieszając, aż powstanie jednorodna, elastyczna masa. Pozostawić mieszaninę na około 2 min, a następnie wymieszać jeszcze raz przed użyciem. Nanieść gładź do podłóg równomiernie za pomocą zębatej pacy stalowej. Można ją nakładać za pomocą odpowiedniej pompy do wylewek. Przed nałożeniem kolejnej warstwy należy odczekać na wyschnięcie poprzedniej. Nie należy przyspieszać schnięcia gładzi podłogowej, stosując ogrzewanie lub wentylację. Zbyt szybkie schnięcie może powodować powstawanie pęknięć włoskowatych.
Jeśli temperatura w poziomowanym pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle,
wilgotność względna jest bardzo niska lub jeśli podłoga jest wystawiona na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, zaleca się przykrycie podłogi plandeką, gdy tylko
chodzenie po niej będzie możliwe. Podłogę należy stosunkowo szybko pokryć parkietem lub innymi materiałami po utwardzeniu i wyschnięciu. Zapobiegnie to nadmiernemu wysuszeniu powierzchni, pęknięciom i odrywaniu się kawałków.
Produkt odpowiedni także do podłóg, które mają być malowane, znajdujących się w mniej używanych pomieszczeniach, ale nie do podłóg w garażach, łazienkach itd.
W miejscach, w których stosuje się hydroizolację, na przykład w podłogach łazienkowych, warstwa wyrównująca powinna się znajdować pod membraną hydroizolacyjną.
Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów).
Uwaga! Nie używać nadmiernej ilości wody, gdyż osłabia to wytrzymalość i może powodować rozwarstwienia i pęknięcia!

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychZnak CE LEEDThe Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym ŁabędziemZnak pochodzenia