Kiilto 66/Exp

Uniwersalny klej PVAC do montażu mebli, łączenia na pióro i wpust parkietu przemysłowego, drewna, papieru, forniru, sklejki, płyty wiórowej, kartonu, papieru, tkaniny, skóry, mozaiki itp.

Funkcje specjalne

  • uniwersalny klej do stosowania w budownictwie i w domu
  • na bazie wody

Zastosowanie

Wielozadaniowy klej PVAC na bazie wody do klejenia drewna, papieru, kartonu, tkaniny i ceramiki. Nadaje się do łączenia na pióro i wpust parkietu przemysłowego. Spełnia wymagania normy emisji M1 dla produktów stosowanych w budownictwie. Klej jest szybkowiążący i odznacza się krótkim czasem prasowania. Kiilto 66 jest klejem D2 do użytku wnętrzowego.

Wielkość opakowania
Kod EAN
*Kiilto 66 / exp 3/4 l 6411511992755
Wielkość opakowania *Kiilto 66 / exp 3/4 l
Kod EAN 6411511992755
 
pH

około 7

Gęstość / ciężar właściwy

Ok. 1 kg/dm³

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Czas schnięcia otwartego

5-10 min

Lepkość

16500 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)

Wielkości opakowania

Plastikowe butelki o poj. 1/3 l i 3/4 l l
Plastikowe pojemniki o pojemności 3 l i 10 l

Czas prasowania

10–20 min (bez ściskania)

Mrozoodporność

Zamarza

Wilgotność drewna

6-15%

Min. temp. formowania się filmu klejowego

+ 5 - 8°C

Instrukcja obsługi

Nałóż równomierną warstwę kleju po jednej stronie. Ustaw odpowiednio części względem siebie i ściśnij. Czas prasowania zależy od panujących warunków roboczych. Spoina klejowa blednie po wyschnięciu. Świeże plamy kleju można usunąć szmatką zwilżoną wodą.

Prace należy wykonywać w temperaturze typowo panującej w pomieszczeniu. Zarówno materiały, jak i klej muszą się zaaklimatyzować w pomieszczeniu. Panujące warunki, jak temperatura powietrza w pomieszczeniu, klej i podłoże, wilgotność powietrza, jakość podłoża i jego zawartość wilgoci, a także ilość kleju, mają duży wpływ na czas tężenia i utwardzania.

Klej nie plami drewna. Jeśli klej lub podłoże zawiera żelazo lub rdzę, wraz z barwnikami mogą powodować plamienie.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychLEEDZnak pochodzenia