Kiilto 60 Pikalattiamassa 10–200 mm

Szybkoschnąca wylewka podłogowa do wylewów i wypełnień oraz spadków w pomieszczeniach. Ok. 11 litrów masy/worek. Niskoalkaliczne spoiwo cementowe.

Funkcje specjalne

  • do wylewek, wypełnień, spadków, na podłogi z ogrzewaniem podłogowym
  • możliwość chodzenia po ok. 2 h
  • zużycie 1,9 kg/m²/mm
  • pokrywanie po 16 h
  • szybka, pod zabezpieczenia wodoodporne
  • zastosowanie wewnątrz pomieszczeń

Zastosowanie

Specjalna szybkoschnąca wylewka podłogowa na bazie cementu do wylewów, wypełnień i do spadów na grubość 10–200 mm w pomieszczeniach. Starannie wylana powierzchnia ma właściwości hydroizolacyjne. Do wykończenia podłogi przed jej pokryciem zaleca się stosowanie masy wyrównującej Kiilto. Podłoże betonowe musi odpowiadać standardom krajowym.

1. Łączona podłoga / mocne podłoże betonowe: powierzchnia musi być czysta, zwarta i stabilna. Usunąć mleczko cementowe, resztki farby oraz kleju itp. oraz wyszorować lub starannie odkurzyć podłogę. Szlifowanie powierzchni przed wylaniem wylewki zwiększa siłę wiązania betonowej podłogi ślepej z wylewką Kiilto 60. Do mostków zczepnych stosuje się mieszankę Kiilto 60 (20 kg), Kiilto Fixbinder (1 l) i wody (1,5 l). Kiilto 60 rozciera się na świeżym mostku zczepnym.

2. Pływająca konstrukcja / słaba betonowa podłoga ślepa i różnorodne podłoża z płyt:
Wylewkę oddziela się od podłoża np. za pomocą tkaniny separacyjnej Kiilto Valusuojakangas lub papieru perforowanego. Wylew oddziela się od ścian i otworów wlotowych za pomocą płyt separacyjnych / elastycznego uszczelniacza. Wylew powinien być konstrukcją wzmacniającą o grubości 50 mm (np. # 150 Ø 5). Przy podłogach z ogrzewaniem podłogowym kable/rury są przymocowane do zbrojenia.

Pokrycie

Masa suchych części stałych w warstwie 1 mm/m² około 1,9 kg (ok. 11 litrów wylewki/worek).

Wielkość opakowania
Kod EAN
20 kg 6411512022208
Wielkość opakowania 20 kg
Kod EAN 6411512022208
 
pH

< 11 (niskoalkaliczne)

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu przez 12 miesięcy.

Zdatność do powlekania

ok. 16 h

Pokrycie

Masa suchych części stałych w warstwie 1 mm/m² około 1,9 kg (ok. 11 litrów wylewki/worek).

(draft) ph

< 11 (niskoalkaliczne)

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

po ok. 2 h

Kurczenie

< 0,9 ‰ ( 23°C, wilg. względna 50%)

Grubość warstwy

10–200 mm

Klasa ogniowa

A2fl-s1

Proporcja mieszania

1,6–1,8 l wody / worek 20 kg

Czas zachowania właściwości roboczych

30 min

Siła wiązania

> 1 MPa, EN 13813

Wielkości opakowania

worek 20 kg

(draft) przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu przez 12 miesięcy.

(draft) zdatność do powlekania

ok. 16 h

(draft) pokrycie

Masa suchych części stałych w warstwie 1 mm/m² około 1,9 kg (ok. 11 litrów wylewki/worek).

(draft) wytrzymywanie nacisku chodzenia

po ok. 2 h

(draft) kurczenie

< 0,9 ‰ ( 23°C, wilg. względna 50%)

(draft) grubość warstwy

10–200 mm

(draft) klasa ogniowa

A2fl-s1

Wytrzymalość na zginanie

F4 (> 4 MPa), EN 13813

Maks. wielkość cząsteczki

ok. 3 mm

Typ kleju

proszek żywiczno-cementowo-kwarcowy

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90% wilg. względnej

(draft) proporcja mieszania

1,6–1,8 l wody / worek 20 kg

(draft) czas zachowania właściwości roboczych

30 min

(draft) siła wiązania

> 1 MPa, EN 13813

(draft) wielkości opakowania

worek 20 kg

Wytrzymałość na ściskanie

C20 (>20 MPa) EN 13813

Temperatura nakładania

Temperatura optymalna 18–20°C, minimalna 10°C

(draft) wytrzymalość na zginanie

F4 (> 4 MPa), EN 13813

(draft) maks. wielkość cząsteczki

ok. 3 mm

(draft) typ kleju

proszek żywiczno-cementowo-kwarcowy

(draft) wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90% wilg. względnej

(draft) wytrzymałość na ściskanie

C20 (>20 MPa) EN 13813

(draft) temperatura nakładania

Temperatura optymalna 18–20°C, minimalna 10°C

Certyfikaty i atesty

CT-C20-F4 (EN13813), M1

(draft) certyfikaty i atesty

CT-C20-F4 (EN13813), M1

Instrukcja obsługi

Wsypywać proszek Kiilto 60 do chłodnej (10–20°C), czystej wody, stale mieszając, aż powstanie masa o równomiernej gęstości, bez osadów.
Uwaga! Przekroczenie zaleconej ilości wody spowalnia proces schnięcia,
osłabia wytrzymałość, i może powodować rozwarstwianie i pękanie.
Pozostawić mieszaninę na około 2 min., przemieszać jeszcze raz i przystąpić do nakładania. Produkt można wymieszać także w betoniarce (czas mieszania ok. 5 minut). Nakładać Kiilto 60 równomiernie przy użyciu pacy i/lub szerokiej stalowej kielni. Rozetrzeć na powierzchni za pomocą stalowej kielni. Wylew musi być suchy przed wykończeniem podłogi masą wyrównującą. Nie należy przyspieszać schnięcia wylewki, stosując ogrzewanie lub wentylację. Zbyt szybkie schnięcie może powodować powstawanie pęknięć włoskowatych. Jeśli temperatura w poziomowanym pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle, względna wilgotność jest bardzo niska, lub jeśli podłoga jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zaleca się przykrycie podłogi plandeką, gdy tylko będzie możliwe chodzenie po niej. Podłogę należy pokryć parkietem lub innymi materiałami na podłogi po wyschnięciu i stwardnieniu podłogi. Zapobiegnie to nadmiernemu wyschnięciu, pęknięciom i słabemu związaniu powierzchni. Jeśli podłoga nie będzie przykrywana żadną warstwą w ciągu 2 tygodni od poziomowania, należy ją posmarować środkiem utwardzającym lub przykryć folią następnego dnia.

Membranę wodoodporną / pokrywę podłogową można nałożyć 16 h po wylaniu wylewki. Wodoodporną membranę Keramix można założyć już 4 h po wylaniu w przypadku optymalnych warunków schnięcia (20 C, wilg. względna 50%). Wylewka natychmiast uzyska odpowiednią twardość powierzchni i chemicznie zaabsorbuje wodę w ilości opisanej w instrukcji. Wysoka wilgotność podłoża i warunki niesprzyjające schnięciu wydłużą proces twardnienia. Mając na uwadze specyfikację wilgotności podłoża i montażu powierzchni, zastosować się do zaleceń wydanych przez RYL i producenta pokrycia podłogi. Oceniając możliwość naniesienia kolejnej powłoki, należy wziąć pod uwagę całą strukturę.

W przypadku dużych podłóg rozważyć zastosowanie dylatacji. Nie jest to zalecane w przypadku podłóg, które mają być malowane. Nie jest to zalecane w przypadku, gdy parkiet zostanie przyklejony do podłoża. W miejscach, w których stosuje się hydroizolację, np. na podłogach łazienek, wylew powinien znajdować się pod wodoodporną membraną. Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów). Uwaga! Nie używać nadmiernej ilości wody!

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Skorzystać z karty charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychZnak CE LEEDThe Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym ŁabędziemZnak pochodzenia