Kiilto A 220

Kiilto A 220 jest 2-składnikowym klejem uszczelniającym modyfikowanym silanami do klejenia metalu i włókna szklanego w zastosowaniach transportowych.

Funkcje specjalne

  • Dobra smarowność
  • Nie zawiera izocyjanianów ani rozpuszczalników

Zastosowanie

Nadaje się do łączenia włókna szklanego i metali w zastosowaniach konstrukcyjnych, które wymagają niskiej lepkości i szybkiego twardnienia przez spoinę, idealny do dużych powierzchni klejenia. Elastyczny, ale zarazem tworzy mocne wiązanie mechaniczne. Dobra odporność na działanie środków chemicznych (słabe roztwory). Prawie bezzapachowy. Dobra odporność na czynniki atmosferyczne.

Kolory

biały

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,35 kg/dm³

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 10–25°C przez 12 miesięcy

Czas schnięcia otwartego

20 min (23°C/wilg. względna 50%)

Czas powstawania błony

20 min (23°C/wilg. względna 50%)

Lepkość

20 000 mPas (BrookField +20°C)

Utwardzanie przez

1 dzień

Proporcja mieszania

10:1 (części wagowych)

Kolor mieszaniny

Szary aluminiowy

Lepkość mieszaniny

40 000 mPas (BrookField +20°C)

Typ kleju

2-składnikowy modyfikowany polimer silanowy

Wydłużenie przy zerwaniu

100 % (DIN 53504)

Temperatura nakładania

od 1 do 40°C

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

od -40 do +90°C

Wytrzymałość na ścinanie

– Stal nierdzewna/stal nierdzewna 2,0 N/mm²

Wytrzymałość na rozciąganie

1,2 N/mm² (DIN 53504)

Instrukcja obsługi

Klejone materiały muszą być suche oraz oczyszczone z pyłu, smaru i oleju. Zalecamy czyszczenie powierzchni za pomocą środka Kiilto Cleaner 303 i gruntowanie za pomocą środka Kiilto Primer lub Kiilto Metalliprimer. Klej Kiilto A 220 i utwardzacz Kiilto B 600 należy mieszać w proporcji 10:1 (części wagowe). Rozsmarować klej po jednej stronie i ścisnąć ze sobą powierzchnie. W przypadku dużych powierzchni wskazane jest użycie np. prasy podciśnieniowej. Nieutwardzony klej może zostać usunięty za pomocą ksylenu lub acetonu. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia