Kestopur V 303

Kestopur V 303 jest dwuskładnikowym, spieniającym, bezrozpuszczalnikowym klejem poliuretanowym.

Funkcje specjalne

  • Bez wypełniaczy
  • Silnie  spieniający się
  • Nadaje się do nanoszenia indywidualnego i natryskowego 

Zastosowanie

Właściwości spieniające kleju Kestopur V303 są przeznaczone do klejenia styropianu, materiałów izolacyjnych i wełny mineralnej. Odpowiednie materiały to np. metale, materiały izolacyjne i kompozyty włókniste. Klej Kestopur V 303 jest stosowany w połączeniu z utwardzaczem Kestopur 200/S. Nadaje się do produkcji elementów warstwowych na ciągłych liniach prasujących wyposażonych w automatyczny aplikator do klejów dwuskładnikowych.

Wielkość opakowania
Product Code
Kestopur V 303 Schütz cont T3734.996  
Wielkość opakowania Kestopur V 303 Schütz cont
Product Code T3734.996
 
Gęstość / ciężar właściwy

Żywica: 0,97 g/cm³, utwardzacz: 1,2 g/cm³

Przechowywanie

Klej Kestopur V 303 jest przechowywany w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach w temperaturze 10–25°C przez 6 miesięcy (pojemnik 1000 l). Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać. Chronić przed zamarznięciem.

Żywotność

Początek spieniania: 23 s (20°C, wilg. wzgl. 50%)
Żywotność (20 g mieszaniny): 37 s (20°C, wilg. wzgl. 50%)

Czas schnięcia otwartego

maks. 2 min po wymieszaniu / 20°C

Lepkość

Żywica: ok. 900 mPas, utwardzacz: ok. 200 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Proporcja mieszania

100 części wagowych żywicy Kestopur V 303 + 100 części wagowych utwardzacza Kestopur 200/S

Wartość kaloryczna

31,6 MJ/kg (EN ISO 1716)

Czas prasowania

Około 2 min 30 s / 30°C

Kolor mieszaniny

Brązowy

Typ kleju

Poliuretan

Zużycie

130-250 g/m² w zależności od materiałów

Instrukcja obsługi

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Należy usunąć utleniony nalot przez przeszlifowanie, a tłuszcz i inne zabrudzenia przy użyciu środka Kiilto Cleaner 303. Właściwie oczyszczoną powierzchnię można szlifować papierem ściernym, a następnie zagruntować przy użyciu środka Kiilto Cleaning Primer w celu zwiększenia przyczepności. Przed przystąpieniem do nakładania kleju delikatnie usunąć pył szlifierski. Żywica Kestopur V 303 musi zostać wymieszana przed użyciem. Dodać utwardzacz Kestopur 200/S do żywicy i wymieszać aż do uzyskania jednolitego koloru. Nałożyć klej na jedną lub obydwie strony materiałów, które mają zostać połączone. Usunąć świeże plamy kleju za pomocą suchej szmatki i przetrzeć powierzchnie środkiem Kiilto Cleaner 303 lub Kiilto Cleaner 302. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie. Zalecamy klejenie w temperaturze pokojowej. Klejenie można przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy 10°C), ale proces utwardzania będzie wolniejszy, co może mieć wpływ na wynik końcowy.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.