Kestopur A2F 130

Kestopur A2F 130 jest dwuskładnikowym bezrozpuszczalnikowym klejem poliuretanowym spieniającym, stosowanym do produkcji płyt warstwowych.

Funkcje specjalne

  • Niska wartość termiczna
  • Idealny do automatycznego rozprowadzania  

Zastosowanie

Kestopur A2F 130 tworzy mocną i elastyczną spoinę. Opracowany specjalnie do klejenia powierzchni mineralnych i włókna szklanego. Nadaje się do klejenia np. metali, materiałów izolacyjnych i kompozytów włóknistych. Klej Kestopur A2F 130 jest stosowany w połączeniu z utwardzaczem Kestopur 200/F. Kestopur A2F 130 nadaje się do produkcji elementów warstwowych klasy A2 wg normy EN 13501 na ciągłych liniach prasujących wyposażonych w automatyczny aplikator do klejów dwuskładnikowych.

Wielkość opakowania
Product Code
Kestopur A2F 130 kontti T3213.992  
Kestopur A2F 130 Schütz cont /1500 kg T3213.996  
Wielkość opakowania Kestopur A2F 130 kontti
Product Code T3213.992
 
Wielkość opakowania Kestopur A2F 130 Schütz cont /1500 kg
Product Code T3213.996
 
Gęstość / ciężar właściwy

Żywica: 1,6 g/cm³, utwardzacz: 1,2 g/cm³

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 10–25°C w pojemniku (1000 l) przez 6 miesięcy, w małych pojemnikach przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Żywotność

2 min 10 s ± 20 s (42 g, 20°C, wilg. względna 50%)

Czas schnięcia otwartego

maks. 3 min / 20°C

Lepkość

Żywica ok. 18 000 mPas, utwardzacz: ok. 50 mPas (Brookfield RVT 20 °C)

Proporcja mieszania

5 części wagowych żywicy Kestopur A2F 130 + 1 część wagowa utwardzacza Kestopur 200/F

Wartość kaloryczna

14,3 MJ/kg (EN ISO 1716)

Czas prasowania

ok. 5 min / 40 °C

Kolor mieszaniny

beżowy

Typ kleju

Poliuretan

Zużycie

200–250 g/m² w zależności od materiałów

Wytrzymałość na ścinanie

≥ 7N/mm² (stal powlekana żywicą epoksydową, 28 d 23°C, wilg. względna 50%)

Instrukcja obsługi

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Należy usunąć utleniony nalot przez przeszlifowanie, a tłuszcz i inne zabrudzenia przy użyciu środka Kiilto Cleaner 303. Właściwie oczyszczoną powierzchnię można szlifować papierem ściernym, a następnie zagruntować w celu zwiększenia przyczepności. Przed nałożeniem kleju ostrożnie usunąć pył powstały podczas szlifowania. Dokładnie wymieszać żywicę Kestopur A2F 130 przed użyciem. Dodać utwardzacz Kestopur 200/F do żywicy i wymieszać aż do uzyskania gładkiej masy jednolitego koloru. Nałożyć klej przy użyciu odpowiedniego sprzętu na jedną lub obydwie strony materiałów, które mają zostać połączone. Świeże plamy kleju usunąć za pomocą kawałka suchej szmatki i oczyścić powierzchnię środkiem Kiilto Cleaner 303 lub Kiilto Cleaner 200. Utwardzony klej można usunąć tylko mechanicznie. Zalecamy stosowanie klejów Kestopur w temperaturze pokojowej. Klejenie można jednak przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy 10°C), ale czas utwardzania znacznie się wydłuży, a zdolność rozprowadzania pogorszy się.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia