Kestopur 1 C 50

Kestopur 1 C 50 jest 1-składnikowym klejem poliuretanowym do klejenia metali i materiałów izolacyjnych stosowanych w produkcji płyt warstwowych w przemyśle konstrukcji budowlanych.

Funkcje specjalne

  • Bezrozpuszczalnikowy
  • Brak wypełniaczy
  • Nadaje się do automatycznego nanoszenia
  • Nadaje się do SIP = Structured insulated panel

Zastosowanie

Kestopur 1 C 50 jest jednoskładnikowym klejem poliuretanowym o małej lepkości, utwardzającym się wilgocią. Silnie spieniający się. Nadaje się do klejenia np. metalu, materiałów izolacyjnych i laminatów z włókna szklanego. Należy wykonać wstępne testy przyczepności przed zastosowaniem na dużą skalę. Ze względu na niską lepkość klej Kestopur 1 C 50 jest idealny do automatycznego nanoszenia. Podczas reakcji utwardzania wydziela się niewielka ilość gazu, więc należy upewnić się, czy przynajmniej jedna z klejonych powierzchni przepuszcza gaz. Nie zawiera rozpuszczalników. Klej odpowiada normie emisji M1 dla materiałów stosowanych w budownictwie.

Wielkość opakowania
Product Code
Kestopur 1 C 50 220 kg/200 l T2333.200  
Wielkość opakowania Kestopur 1 C 50 220 kg/200 l
Product Code T2333.200
 
Kolory

Jasnobrązowy

Gęstość / ciężar właściwy

1,1 kg/dm³

Przechowywanie

Dopuszczalny okres magazynowania w nieotwartym opakowaniu w temp 20°C wynosi 9 miesięcy, a w maks. temp. 30°C 4 miesiące.

Czas schnięcia otwartego

– maks. 60 min 23°C/wilg. względna 50%
– ok. 50 min z rozpyleniem wody 5–10 g/m²

Lepkość

ok. 4000 mPas (Brookfield RVT 20 °C)

Wielkości opakowania

11 kg

Czas prasowania

– min. 3,5 h 23°C/wilg. wzgl. 50%
– ok. 120 min z rozpyleniem wody w ilości 5–10 g/m²

Zużycie

200-400 g/m² w zależności od materiałów

Wytrzymałość na ścinanie

– Stal nierdzewna / stal nierdzewna 6 N/mm²

Instrukcja obsługi

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Należy usunąć pył, kurz, utleniony nalot, tłuszcz itp. za pomocą środka Kiilto Cleaner 303 i/lub przez przeszlifowanie. Właściwie oczyszczoną powierzchnię można przeszlifować w celu zwiększenia przyczepności. Przed przystąpieniem do nakładania kleju delikatnie usunąć pył szlifierski. Nanieś warstwę kleju o jednakowej grubości jednostronnie. Woda rozpylona (5–10 g/m2) na warstwę kleju skraca czas prasowania. Usunąć świeże plamy kleju za pomocą kawałka suchej szmatki i wyczyścić powierzchnię acetonem lub ksylenem. Utwardzony klej można usunąć tylko mechanicznie. Zalecamy stosowanie kleju w temperaturze pokojowej. Klejenie można jednak przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy 5–10°C), ale wówczas czas utwardzania znacznie się wydłuży.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychZnak pochodzenia