Kestopur 1 C 30

Kestopur 1 C 30 jest 1-składnikowym klejem poliuretanowym do klejeni metali i materiałów izolacyjnych stosowanych w produkcji płyt warstwowych w przemyśle konstrukcji budowlanych.

Funkcje specjalne

  • Bezrozpuszczalnikowy
  • Brak wypełniaczy
  • Nadaje się do automatycznego nanoszenia
  • Nadaje się do SIP = Structured insulated panel

Zastosowanie

Kestopur 1 C 30 jest jednoskładnikowym klejem poliuretanowym o małej lepkości, utwardza się wilgocią. Silnie spieniający się. Nadaje się do klejenia, np. drewna, metali, materiałów izolacyjnych i laminatu z włókna szklanego. Należy wykonać wstępne testy przyczepności przed zastosowaniem na dużą skalę. Ze względu na niską lepkość klej Kestopur 1 C 30 jest idealny do automatycznego nanoszenia. Podczas reakcji utwardzania wydziela się niewielka ilość gazu, więc należy upewnić się, czy przynajmniej jedna z klejonych powierzchni przepuszcza gaz. Nie zawiera rozpuszczalników. Klej odpowiada normie emisji M1 dla materiałów stosowanych w budownictwie.

Wielkość opakowania
Product Code
Kestopur 1 C 30 30 kg/30 l T2331.030  
Kestopur 1 C 30 220 kg/200 l T2331.200  
Wielkość opakowania Kestopur 1 C 30 30 kg/30 l
Product Code T2331.030
 
Wielkość opakowania Kestopur 1 C 30 220 kg/200 l
Product Code T2331.200
 
Kolory

Jasnobrązowy

Gęstość / ciężar właściwy

1,1 g/cm³

Przechowywanie

Dopuszczalny okres magazynowania w nieotwartym opakowaniu w temp 20°C i maks. 30°C wynosi 4 miesiące.

Czas schnięcia otwartego

– maks. 40 min 23°C/wilg. względna 50%
– ok. 30 min z rozpyleniem wody 5–10 g/m²

Lepkość

ok. 4000 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Czas prasowania

– min. 120 min 23°C/wilg. względna 50%
– ok. 60 min z rozpyleniem wody 5–10 g/m²

Zużycie

150–300 g/m² w zależności od materiałów

Wytrzymałość na ścinanie

– Stal nierdzewna – stal nierdzewna 6 N/mm²
– Aluminium – aluminium 4 N/mm²

Instrukcja obsługi

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Należy usunąć pył, kurz, utleniony nalot, tłuszcz itp. za pomocą środka Kiilto Cleaner 303 i/lub przez przeszlifowanie. Właściwie oczyszczoną powierzchnię można przeszlifować w celu zwiększenia przyczepności. Przed przystąpieniem do nakładania kleju delikatnie usunąć pył szlifierski. Nanieść warstwę kleju o jednakowej grubości jednostronnie. Można rozpylić wodę (5–10 g/m2) na powierzchnię kleju, by skrócić czas prasowania. Usunąć świeże plamy kleju za pomocą kawałka tkaniny i wyczyścić powierzchnię acetonem lub ksylenem. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie. Zalecamy stosowanie kleju w temperaturze pokojowej. Klejenie można jednak przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy 5–10°C), ale wówczas czas utwardzania znacznie się wydłuży.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychZnak pochodzenia