*Kestonit Rapid/exp

Bardzo szybko schnąca wylewka do wyrównywania podłóg, wypełniania luk, napraw i tworzenia spadów. Kolejną powłokę można już nakładać po 2 godzinach od wyrównania. Idealna do użytku na zewnątrz. Pod malowanie. Niskoalkaliczna. Na bazie cementu.

Funkcje specjalne

  • szybkie poprawki, spady, drobne naprawy powierzchni podłóg
  • nadaje się do malowania
  • do użytku w pomieszczaniach i na zewnątrz
  • można po niej chodzić po upływie ok. 45 min
  • można kłaść powłoki po 2 godz.
  • pokrycie 1,6 kg/m²/mm

Zastosowanie

Bardzo szybko schnąca wylewka do wyrównywania podłóg, wypełniania i naprawiania luk oraz tworzenia spadów przed gładzeniem i/lub kładzeniem wykładziny podłogowej, dla przedziału grubości 1–40 mm. Do gładzenia zalecamy stosowanie mas wyrównujących Kestonit Finish i Optio. Do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz.
W przypadku zastosowań na zewnątrz, minimalna grubość warstwy powinna wynosić 5 mm.
Podłoże musi być czyste, zwarte i stabilne. Usunąć mleczko cementowe i zachlapania farbą oraz wyszorować lub starannie odkurzyć podłogę. Przed wyrównywaniem należy zeszlifować nierówne powierzchnie i wysokie grzbiety w betonie.
Przed położeniem wylewki podłoża betonowe są gruntowane rozcieńczonym Kiilto Start Primer (10–20% Kiilto Start Primer /80–90% wody). Powierzchnie w trakcie renowacji oraz podłoża z płyt należy wstępnie zagruntować za pomocą nierozcieńczonego gruntu Kiilto Start Primer przed ich wyrównywaniem. W przypadku zastosowań na zewnątrz oraz na powierzchniach niechłonnych należy zapewnić optymalne przyleganie, tworząc mostek sczepny, np. z klejem cementowym Kiilto Saneerauslaasti z użyciem pacy zębatej.

Pokrycie

Masa części stałych w warstwie 1 mm/m² około 1,6 kg (ok. 12 litrów wylewki/worek).

Wielkość opakowania
Kod EAN
*Kestonit Rapid/exp 20 kg 6411512411200
Wielkość opakowania *Kestonit Rapid/exp 20 kg
Kod EAN 6411512411200
 
pH

< 11 (nisko alkaliczne)

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu maks. 6 miesięcy w suchym miejscu.

Zdatność do powlekania

2–4 h

Pokrycie

Masa części stałych w warstwie 1 mm/m² około 1,6 kg (ok. 12 litrów wylewki/worek).

Wytrzymywanie nacisku chodzenia

Ok. 45 min

Kurczenie

< 0,6‰ (23°C, wilg. względna 50%)

Grubość warstwy

1–40 mm

Proporcja mieszania

ok. 3,5 l wody / 20 kg worek (wypełnienia i spady) ok. 4,0 l wody / 20 kg worek (gładzenie). W przypadku przygotowywania gęstych wypełnień, można dodać 20–30% piasku (rozmiar ziaren 1–3 mm).

Czas zachowania właściwości roboczych

10–15 min

Siła wiązania

(> 1 MPa), EN 13813

Wielkości opakowania

worek 20 kg

Wytrzymalość na zginanie

C10 (> 10 MPa), EN 13813

Maks. wielkość cząsteczki

0,4 mm

Typ kleju

proszek zawierający żywicę, specjalny cement i proszek kwarcowy

Wilgotność podkładu podłogowego

Beton < 90 % wilg. względnej

Wytrzymałość na ściskanie

C35 (> 35 MPa), EN 13813

Temperatura nakładania

Temperatura optymalna 18–20°C, minimalna +10°C

Certyfikaty i atesty

CT-C35-F10 (EN13813), M1

Instrukcja obsługi

Zmieszać 20 kg proszku wylewki z 3,5–4,0 l zimnej wody, jednocześnie mieszając aż do uzyskania jednorodnej plastycznej mieszanki. Nakładać natychmiast na czystą podłogę za pomocą stalowej pacy. Po podłodze można chodzić już po 45 minutach, a wykładzinę można położyć po ok. 2–4 godz.
Po stwardnieniu podłogę należy przykryć parkietem lub innymi materiałami na podłogi po wyschnięciu. Zapobiegnie to nadmiernemu wysuszeniu się powierzchni, pęknięciom i odrywaniu się kawałków.
Odpowiednia również do podłóg malowanych w mniej używanych pomieszczeniach, ale nie do podłóg w garażach lub łazienkach.
W miejscach, w których stosuje się hydroizolację, na przykład w podłogach łazienkowych, masa poziomująca powinna znajdować się pod membraną.
Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów).
Uwaga! Ilość wody ma bardzo duży wpływ na czas schnięcia.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanychZnak CE Znak pochodzenia